Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Ceremonie: Oslava jarní rovnodennosti

Blíží se nám jaro, a tak zde zveřejňuji další oslavu tematicky jarní rovodennosti. Rituál mi zaslala Soror Helja, které moc děkuji.

 

Vhodné místo k vykonávání ceremonie: Na hoře, kde je větrno.

Vhodný čas k vykonávání ceremonie: Noc, kdy začíná astronomické jaro – ideálně při jasné obloze, když svítí hvězdy.

 

Pomůcky k vykonávání ceremonie:

  • Rituální oděvy černé barvy, kněz by měl mít toto roucho přepásané světlemodrou stuhou (není to však podmínkou)
  • Meč
  • Kalich
  • Elixír – bílé víno
  • Gong
  • Pečetě Baphometa

 

Počet účastníkůna rituální oslavě:

  1. Kněz – Celebrant
  2. První asistent – Diákon
  3. Druhý asistent- Subdiákon
  4. Ostatní shromáždění

 

Zahájení rituální oslavy:

Účastníci se shromáždí v půlkruhu kolem rituálního ohně, který byl předtím zapálen určeným asistentem. Po té přichází celebrant s diákonem a subdiákonem.

Kněz: IN NOMINE DEI NOSTRI SATANAS LUCIFERI EXCELSI!

 

Pak se odmlčí a začne klidným hlasem mluvit ke shromáždění.

Kněz: PŘÁTELÉ, SEŠLI JSME SE TU NYNÍ, KDYŽ ZAČÍNÁ NOVÉ ROČNÍ OBDOBÍ. JE JARO! NOVÝ ŽIVOT VPLOUVÁ DO NAŠICH ŽIL. SE ZIMOU ODCHÁZÍ STRACH, KTERÝ NÁS SUŽOVAL…

HLAD, KTERÝ SVÍRAL NAŠE ÚTROBY…

SMRT, KTERÁ JITŘILA BOLEST POZŮSTALÝCH …

 

Poté se kněz otočí k hvězdě na východě a začne velebit její majestát.

Kněz: NÁDHERNÁ VEČERNICE, KRÁLOVNO NOCI! OD TVÉHO JASNÉHO TŘPYTU SE ODRÁŽÍ KRÁSA LUNY A OKOLNÍCH HVĚZD. JSI PRVNÍ HVĚZDOU NA TEMNÍCÍM SE NEBI A POSLEDNÍ, KTERÁ POHASÍNÁ S VÝCHODEM SLUNCE. OHLAŠUJEŠ PŘÍCHOD NOCI. MY VŠICHNI JSME HVĚZDY, KAŽDÝ Z NÁS ZÁŘÍ A DOTVÁŘÍ TAK NÁDHERU NOČNÍ OBLOHY.

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz: NÁDHERNÁ JITŘENKO, KRÁLOVNO ZAČÍNAJÍCÍHO DNE! TY, KTERÁ VŽDY OHLAŠUJEŠ NOVÝ ZAČÁTEK. VSTUPUJEME POD TVOU ZÁŘÍ DO NOVÉHO ROČNÍHO OBDOBÍ. PROSTUP NÁS SVÝM SVĚTLEM, ŽEHNEJ NAŠIM KROKŮM, AŤ JSME V TOMTO ČASE ZDRAVÍ, ŠŤASTNÍ A ÚSPĚŠNÍ!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz: MOCNÝ LUCIFERE, NÁDHERNÝ ZÁŘIVÝ MODRÝ DRAKU, JENŽ BRÁZDÍŠ OBLOHU NA VLNÁCH VĚTRU! ZADUJ SVOU VELKOU SILOU A VYJEV TAK NAŠI TOUHU PO RADOSTECH, KTERÉ NABÍZÍ TENTO ŽIVOT! JSME TVÝMI DĚTMI! JSME DĚTI NOCI A SPOLU S TEBOU VOLÁME TY, KTEŘÍ SE RADUJÍ Z NOVÉHO JARA PLNÉHO HLUBOKÉ TOUHY, SPALUJÍCÍ VÁŠNĚ, VZNIKU NOVÉHO ŽIVOTA, RADOSTI NADCHÁZEJÍCÍCH DNÍ…! RADUJTE SE S NÁMI, VY VŠICHNI, KDOŽ SDÍLÍTE TUTO MOHUTNOU SÍLU JARA!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz začne vzývat jména a účastníci je opakují.

Kněz: AVE ORIENS!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz: AVE HASTUR!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz: AVE FOSFOROS!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz: AVE SVĚTLONOŠ!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz: AVE LUCIFER!

 

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

Kněz zvolá silným hlasem:

Kněz: POSKYTNI NÁM SVOJI MOC – VZNEŠENÝ ORIENSI! UVOLNI SVÉ SÍLY, KTERÉ JSI AŽ DOPOSUD DRŽEL POD SVOJÍ KONTROLOU! AŤ TEMNÉ VICHRY KVÍLÍCÍ V HLUBINÁCH ABYSSU POVSTANOU A ODVANOU NAŠE NEPŘÁTELÉ! ZNIČ VŠECHNY, KDOŽ NÁM ČINÍ PŘÍKOŘÍ, ABY NÁM UŽ NIKDY NEMOHLI ŠKODIT!

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

 

Kněz: MOCNÝ LUCIFERE, SDÍLÍME S TEBOU TVOJI ZÁŘI. MY, KTEŘÍ JSME SE ROZHODLI NÁSLEDOVAT TVOJI STEZKU SVĚTLA, SVOBODY, MOUDROSTI A POZNÁNÍ. ŽEHNEJ NÁM, SVÝM DĚTEM!

 

Pak si kněz vezme meč od subdiákona, obrátí se ke shromážděným a požehná jim. Poté mu meč předá a pronese:

Kněz: JAKO JE VZDUŠNÝ ŽIVEL NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NÁS SAMÝCH…

JAKO JE VZDUŠNÝ ŽIVEL DECHEM ŽIVOTA…

JAKO JE VZDUŠNÝ ŽIVEL SILOU, KTERÁ NIČÍ A OBNOVUJE…

JAKO JE VZDUŠNÝ ŽIVEL ENERGIÍ, POHÁNĚJÍCÍ NÁS K TVŮRČÍM MYŠLENKÁM…

Zazní gong obsluhovaný Diákonem.

 

Shromáždění sborem odpovíd:.

Účastníci: TAK BUDEME I MY SILOU SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ TVOŘÍME!

BUDEME TĚMI, KDO SVÝM DRAHÝM PŘINÁŠÍME NOVOU NADĚJI A RADOST ZE ŽIVOTA!

BUDEME POSLY ŽIVOTA PRO TY, KDOŽ SI TOTO POSELSTVÍ ZASLUHUJÍ!

BUDEME DĚSEM NAHÁNĚJÍCÍM ZKÁZU PRO TY, CO SE SVÝM POKRYTECTVÍM ODSOUDILI K ZÁHUBĚ!

 

Pak subdiákon podá knězi kalich. Kněz jej pozvedne a říká:

Kněz: PŘISTUPTE BRATŘI A SESTRY! AŤ VÁM TENTO ELIXÍR VLIJE DO ŽIL MOCNOU SÍLU JARNÍCH RADOSTÍ!

 

Jednotliví účastníci přistupují ke knězi a pijí elixír s kalichu. Kněz každého, kdo přistupuje, nabádá.

Kněz: BUĎ SILNÝ, PŘÍTELI A NIKDY SE NESNIŽ K TOMU, ABYS ZAPOMNĚL, KÝM JSI!

 

Po dopití elixíru, kalich subdiákon odnáší a účastníci učiní pózismus vzduchu. Kněz se otočí zády ke shromáždění a praví:

Kněz: ROZEJDĚTE SE S NOVOU ENERGIÍ A SILOU TVOŘIT TO, CO JSTE SI PŘEDSEVZALI! AŤ VÁS TVŮRČÍ SÍLA NOVÉHO POZNÁNÍ PROVÁZÍ NA VAŠÍ DALŠÍ CESTĚ! NEBOŤ TAK ZNÍ VŮLE MOCNÉHO KORUNNÍHO PRINCE LUCIFERA…

 

Účastníci spustí ruce podél těla, kněz nechá svá slova doznít. Pak dá znamení diákonovi a ten udeří 9x do gongu.

Zazní 9x gong obsluhovaný asistentem.

 

Kněz učiní znamení rohů a zvolá.

Kněz: DOKONÁNO JEST!

Ostatní shromáždění rovněž pozvednou ruce ve znamení rohů a odpoví:

Účastníci: BUDIŽ TOMU TAK!

 

Všichni zůstanou v tichu zahleděni k východu, dokud kněz neodejde.

 

Zajímavé odkazy

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS