Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Co je magie?

Slovo ,,magie “ není vůbec lehké definovat. Může to být filosofie přírody, praktiky domorodých kmenů, tajná věda a mnoho dalšího.

 

Jamblichos vzal magii takto: ,,Magie je souhrn prostředků, jimiž člověk koná vůči bohům nad základními principy světa… Magie nízká je podřízení člověka jeho hrubé přirozenosti, je znesvědcením duše stykem s démony, kteří ho nakonec přemáhají a vedou k mravní smrti. Magie vysoká je poznáním Boha a vyžaduje svatost duše, svatost, jež vylučuje vše tělesné a spojuje se s bohy a pramenem dobra. Je to teurgie, která nás obklopuje co nejpevněji s božskou přirozeností.“

Magie je velmi blízko fyzice, z některé části i matematice a chemii. Je to vzájemně propojené a tudíž neříkám, že magie = matematika. V žádném případě… Věda (matematika, chemie,…), filosofie, umění a náboženství jsou si rovni a vzniká tzv. magie. Alespoň tedy z mého pohledu. Magie a věda se mezi sebou sice hodně pře, ale z určitého pohledu je to i podobné.

 

Druhy magie

Je nutné si uvědomit, že snaha o dělení magie na jednotlivé druhy je jen pokusem o roztřídění košatý strom magie do přihrádek. Berte proto druhy magie s velkou rezervou. Je to pouze orientační a určitě je vám velmi známé, že magie je jen jedna.

 

1) Hledisko předmětu

a) magie přirozená (přírodní)
b) magie nadpřirozená
(nebeská)

 

2) Hledisko účelu

a) magie bílá
b) magie černá

 

3) Hledisko úrovně

a) magie mikrokosmická
(*psychurgie)
b) magie makrokosmická
(teurgie)

 

4) Hledisko užité magické
techniky

a) magie mentální
(individuální)
b) magie rituální
(ceremoniální) – tato se dále
dělí na *invokativní,
*evokativní

5) Hledisko původu

– magie egyptská, babylónská,
lidová, keltská, apod

.

6) Hledisko historie

– magie starověká, středověká,
renesanční, atd.

 

7) Hledisko charakteristických
postupů

a) magie zvědná
b) magie sexuální (červená
magie)
c) magie *talismanická
d) magie *henochiánská
e) magie *sigilární
f) magie svící
atd.

 

Vysvětlení:

*Makrokosmická, psychurgie – vytváření astrálních bytostí nižšího druhu, astrál celkově, vlastní nitro, nižší magie

*Mikrokosmická, teurgie -vyšší duchovní úroveň, božstva, vysoká magie

*Invokativní – vzívání

*Evokativní – vyvolání

*Talismanická – magické předměty

*Henochiánská – významný mág John Dee, Enochiánský systém používá souvislosti mezi čísly, písmeny a barvami a nejvíce se zaobírá andělskou magií

*Sigilární – využívání sigilií (symbolů)

Rozdělení magie je opsané z knihy Magie od J. Veselého

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS