Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Co jsou čakry + 5 tipů, jak otevřít třetí oko

Podíváme se spolu na to, co jsou čakry. Zároveň vám poradím 5 tipů, jak otevřít třetí oko, které v jisté míře souvisí se schopnostmi.

 

Co jsou čakry

Slovo pochází ze sanskrtu a znamená kruh nebo kolocož vyjadřuje jejich tvar (kdybychom chtěli být přesnější, tak jde přímo o lotos). Čakry jsou energetická místa v lidském těle, kterými proudí energie. Umístěné je najdeme podél míchy. Ačkoliv to vypadá na jednoduché téma, je to přesně naopak. Článek slouží k objasnění problematiky čaker a k vysvětlení třetího oka.

 

Východní pojetí čaker

Pro východní pojetí je typické vizualizace čakry ve formě květu nebo lotosu v kombinaci s vhodnou mantrou. Tímto se stimulují energetické body/průsečíky. Dá se takto jednoduše pracovat s božstvem, kdy se pomocí vizualizace soustředíme na konkrétní barvu květu či na symboliku daného božstva. Jde tedy o spojení s božstvem a rozvíjení sebe samého k dosáhnutí nirvány.

Každá čakra je zobrazovaná kolem nádí/meridiánů, což jsou kanály, které procházejí tělem a proudí nimi prána (indický pojem pro energii, něco podobného jako v čínské medicíně čchi). Ony čakry se vizualizují se na místě, kde se tyto nádi sbíhají.

Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energii v celém systému. – Základní kniha o čakrách (Shalila Sharamon & Bodo J. Baginski)

Když se někoho zeptáte, kolik máme čaker, tak vám většinou odpoví, že 7–a já vám nyní toto tvrzení vyvrátím. Můžeme mít různý počet čaker, a ten se liší v závislosti na pojetí. Sedmi čakrový systém je známý od 14. či 15. století, avšak více se začal používat v 17.století. Do Evropy tento systém přišel až koncem 19.století. Na východě existují různé pojetí počtu čaker a to například 3, 5 nebo 10 – žádný není více nebo méně správný.

Čakry nejsou orgány v lidském těle, nemají přesně danou funkci, tvar, místo,… Nejde o to, kolik jich máme, ale o to, kde je vizualizujeme. Tím pádem se může rozložení čaker v rámci jednotlivých systémů a technik měnit. Na východě je nejčastěji používaný systém pěti čaker, protože se každá čakra řadí k jednomu elementu, kterými jsou oheň, země, vzduch, voda a éter/duch/akáša.

 

Západní pojetí čaker

Čakry mají na základě analogií přiřazené kameny, vůně a další jiné věci – na východě ne, tam nejde o pevně danou strukturu. Důležité je uvědomění, že západní pojetí čaker je nové, ne staré několik set let, jak je často chybně udáváno! Západní i východní pojetí mají své výhody i nevýhody a každému sedne něco jiného.

Na západě bohužel došlo k nepochopení původního významu čaker (a to pravděpodobně kvůli nesprávným překladům). Má se za to, že tyto energetická centra máme často zablokovaná, a pokud chceme dosáhnout vyššího spirituálního probuzení, tak bychom měli čakry nějakým způsobem aktivovat. Tato problematika bude rozebraná níže.

V západní magii se může pracovatt se středním pilířem kabalistického stromu. Je to jednoduché… Práce se středním pilířem splní ten samý účel. Mágovi bude tento přístup bližší a zároveň si ušetří čas, který by věnoval do studia o čaker. Pokud by ale přece jen chtěl vyloženě čakry, tak se doporučuje západní pojetí čaker – což je pro mága uchopitelnější koncept než ten východní.

 

Jak otevřít třetí oko

 

Co se týče čarodějnictví, tak tam je situace poněkud složitější. Zuzana Antares píše ve své knize Malá škola čarodějnictví: „Systém čaker se v čarodějnictví běžně nepoužívá a nikdy nepoužíval. V dnešní době je ale oblíbený, známý, a čarodějnickému vědění nikterak neprotiřečí.“ Takže ano, dá se používat, ale nabízí se zde otázka – proč? Pokud si na to dokážete hravě odpovědět, pak bych opravdu o práci s čakrami popřemýšlela. Jestli je pro vás tento koncept cizí a přijde vám to zbytečné, tak také máte jasno. Ještě doplním, že se opět doporučuje západní pojetí v rámci analogií.

Zdroj: Lexikon magie, Milan Nakonečný

Název Barva Duchovní kvalita Tón Mantra
Korunní (Sahasrára) Fialová Nejvyšší úroveň vědomí Ti Óm
Třetí oko (Adžna) Tmavomodrá Vyspělá vůle a intuice La A
Krční (Višuddhi) Světlemodrá Vysoká úroveň inspirace So Ham
Srdeční (Anaháta) Zelená Vše objímající láska Fa Yam
Solar plexus (Manipura) Žlutá Vyrovnaná osobnost Mi Ram
Sakrální (Svadhištana) Oranžová Tvořivost a jemná erotika Re Vam
Kořenová (Muladhara) Červená Vnitřní stabilita Do Lam

 

Zablokovaná čakra

Ve východním pojetí zablokovaná čakra neexistuje. Teoreticky by mohl být jen problém s nádi. Představte si to jako trubky, kterými prochází energie. Občas se tyto „trubky“ můžou zablokovat, tím pádem by byla zablokovaná nádi (nikoliv čakra). V čem je ten rozdíl? Nádi se může zablokovat na jakémkoliv místě na těle. Zpravidla by na tom zablokovaném místě šlo také o fyzickou obtíž.

Pojem zablokovaná čakra lze použít jen v západním konceptu! Zde jde celkově o nějakou disharmonii, často v rámci psychického stavu. Čakry jsou jen ve svislé linii, takže se vám může zablokovat jen 7 míst (kdežto u nádi je to kdekoliv).

 

Čakrové svíce, náramky, kameny, vonné tyčinky

Fungují na principu analogií, a proto dává smysl, že se používají na západě a na východě vůbec. Proto se musí brát na ohled na to, že nejde o něco ozkoušeného a nelze tak zaručit, že se to povede. Výhodou je svoboda, kterou nám to dává a také možnost vlastního experimentování na základě analogií již přiřazených nebo osobních.

 

Co je třetí oko

V historii se propagovalo v 19.století a nyní se třetí oko stalo opět jakýmsi trendem. Chápeme to jako oblast na čele (uprostřed mezi obočím) – čili jako 6.čakru. Této oblasti je přiřazené vyšší či citlivější vnímání a otevření se duchovnímu světu. Lidé si občas spojují třetí oko s intuicí a zde si to upřesníme. Intuice je jenom jeden z projevů, a proto třetí oko ≠ intuice.

Schopnosti jsou se třetím okem spojené, ale můžou se objevit i samy od sebe.  Často se to stává v pubertě, kdy se mění fyzické tělo. Ze Smaragdové desky známe text: „Jak dole, tak nahoře.“  – jakmile se tedy dějí změny fyzického charakteru, tak se to odráží v astrálu/na mentálním těle (záleží od pohledu). Pokud dostaneme dar schopností, měli bychom se s nimi naučit zacházet, správně je používat a mít nad nimi kontrolu. To, že tady jsou teď, neznamená, že tady budou za pár let. Pokud s tím člověk vědomě nepracuje, tak schopnosti slábnou. Je tedy potřeba nejdříve poznat sebe sama, zda nemáme nějaké nadání na konkrétní schopnosti a až poté pracovat se zmiňovaným třetím okem – které vám je může zintenzivnit.

Ještě na chvíli odbočíme k auře. Schopnost vidění aury je vzácná a spíše jde o přirozené nadání. Každý vnímá tu barvu jinak podle toho, jaký má výkladový slovník – asociace. Například jeden u nějakého člověka vidí červenou, druhý u toho samého člověka zelenou; jenom mají rozdílné pohledy na významy těch barev. Více lidí auru ale vnímá neboli cítí. Uvědomte si tedy, že po otevření třetího oka nemusíte vidět auru, jen v případě štěstí a možná i skrytého nadání.

Po otevření třetího oka lze spatřit entity a různé bytosti, ale není to podmínkou! Ti lidé se s tím musí naučit více pracovat a můžeme polemizovat, zda je to více dar nebo „prokletí“. Nejde o nic růžového a sluníčkového, jsou to entity, a ty nemusí být vždy hezké a příjemné. Spoustu lidí by tuto schopnost chtělo, ale ti, kteří jí mají, tak by se toho rádi naopak zbavili, protože je s tím obrovská práce s vlastní citlivostí, která nepatří k těm jednoduchým.

 

Jak otevřít třetí oko

Nejdříve bychom si měli zodpovědět, proč bychom si chtěli něco otevírat – pomůže to nám to v životě nebo se chceme jenom cítit výjimeční? Osobně mám radši výraz „rozvíjení“ který ve mně evokuje nějakou soustavnou a déle trvající seberozvoj.

Opět si dáme pohled i z východu. Zde se s „čakrami“ pracovalo odspodu. Lze to přirovnat ke stavění domu, tedy pokud začnete stavět dům od střechy, tak ho pohromadě neudržíte a nadělá to více škody než užitku. Musí se vybudovat pevný základ, na kterém se dá stavět.

Co se stane, pokud budeme spěchat? Dejme tedy tomu, že se vám to nějakým způsobem povede… až v podstatě silou se otevře třetí oko a nastane šok. Není to dobré jak z fyzického, tak ani z psychického hlediska. Představte si, že neumíte plavat a z ničeho nic vás hodí do ledové vody. Abyste se v ní neutopili, tak musíte zachovat klid, což je ale těžké, když je vám zima a cítíte, že se nad vodou dlouho neudržíte. Zkoušíte to a konečně jste klidnější. Oki, co teď? Nejdříve se musíme udržet nad vodou. Ahá kopání nohama pomáhá. Tak zkusíme nějak zapojit i ruce. Super, udržíte se na místě, jenže vám docházejí síly. Pokoušíte se dostat ke břehu a postupně se učíte plavat. Jste celí studení a víte, že bude trvat, že se zbavíte následků jak psychických, tak fyzických. A takhle je to s otevíráním třetího oka (nebo s čímkoliv, na co vůbec nejste připravení).

Následující body berte jako doporučený návod, co je potřeba dělat k otevření třetího oka. Jde o vzájemně provázané věci. Duchovní rozvíjení souvisí s introspekcí, ale také např. s magickou praxí.

 1. Introspekce (sebepoznání) – př. Brána k opravdovému zasvěcení (Bardon)
 2. Práce s fyzickým tělem
 3. Základní magická praxe – př. Kolo roku, božstva, MPR
 4. Duchovní rozvíjení – př. ego do pozadí, odpuštění lidem, kteří nám způsobili bolest
 5. Vnímání všemi pěti smysly

 

Projevy po otevření třetího oka

Jak jsem už několikrát naznačila, tak nejde o jednotné projevy. Napsala jsem seznam těch nejčastějších.

 • Telepatie
 • Jasnozřivost (vize, prorocké sny)
 • Jasnoslyšení
 • Vyšší intuice
 • Citlivost na různé energie, zvuky, apod.
 • Větší vnímání (ať už skrze schopnosti nebo věcí z denního života)

 

Jak zavřít třetí oko

Zavření třetího oka lze docílit zklidněním myšlenek a ukotvením se s koncentrací na fyzické tělo. Může to být nějaké cvičení nebo jakákoliv jiná fyzická činnost. Pomoci by mohla i práce s dechem. Že je to nějaké moc jednoduché? Zamyslete se, o čem třetí oko je. Máme ho spojené s něčím nehmotným – schopnosti a vnímání. Když to chceme zastavit, tak sáhneme po opaku, v našem případě fyzická činnost.

Poznámka: na článku se podílel Putnik26, který mě odkázal na příslušnou literaturu. Už dříve jsme spolu dělali stream přímo na toto téma, tudíž jsem využila informací i z onoho streamu.

 

Zdroje:

ANTARES, Zuzana. Malá škola čarodějnictví. Spiral Energy, 2002. Hermés (Spiral Energy). ISBN 80-902-9515-0.

LÜBECK, Walter. Základní kniha o auře. v Praze: PRAGMA, 1997. ISBN 80-7205-377-9.

NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon magie. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-01348.

SHARAMON, Shalila a Bodo J. BAGINSKI. Základní kniha o čakrách. Praha: Pragma, 1993. ISBN 80-85213-36-2.

WALLIS, Christopher. The real story on the Chakras. Tantrik Studies [online]. [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: https://hareesh.org/blog/2016/2/5/the-real-story-on-the-chakras

Obrázek: https://cz.pinterest.com/pin/62698619801029331/

 

Mohlo by vás zajímat:

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS