Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Coven

Určitě každý si dokáže vybavit scénu z nějakého filmu, kde čarodějnice stojí v kruhu obklopené hustým lesem v kápích, nebo nahé tančí okolo ohně. Pro mě je to celkem lákavá představa, ale u mnohých lidí to vzbuzuje hrůzu, strach a tajemno.

 

Coven je jednoduše řečeno uskupení více čarodějnic / čarodějů. Některé coveny jsou čistě čarodějnické, jiné zase takové ,,směsice“, což je poněkud těžší – ovšem o tom si povíme dále.

 

Podstata covenu

Lidé v covenu společně oslavují Kolo roku (svátky), radí si navzájem, obohacují si svou praxi, atp. Někdy už jedince začne nudit pracování na svém rozvoji jen sám…

 

Počet

Uvádí se že, coveny by se měly skládat ze 3-13 členů. Správně by jich mělo být 13, ale uznejme… tento počet lidí je už dost velký. 13 a více nedoporučuji, jelikož byste se nemuseli shodnout na rituálech apod. Samozřejmě, že ,,víc hlav, víc ví“ ale i tak by se nic nemělo přehánět. 3 členy také nedoporučuji, protože jakmile nemá čas na rituál jeden, tak to nemá cenu (jelikož by to pak nebyl coven). Pro začátek covenu je to vcelku fajn, ale myslím si, že pro dlouhodobou praxi to není. Optimální počet je tedy (podle mě) 5-9. Tato číslo jsem nezvolila náhodně. 5 – představuje čtyři živly a éter (akášu či Ducha). 9 – princip 3 (posvátné číslo zejména pro Kelty). Samozřejmě každé číslo je samo o sobě výjimečné a jedinečné. Ovšem mají i jinou energii. Ale to je to poslední, čím byste se v covenu měli zabývat.

 

Různé typy covenů

Nyní se podíváme na složení covenu.

  1. Čistě ženský
  2. Čistě mužský
  3. Ženský i mužský

1. Tento coven se může více věnovat ženským mystériím. Mohou využít malbu menstruační krví nebo 4 menstruační fáze (Panna, Matka, Kouzelnice, Vědma). Pokud se ženy (dívky) mezi sebou nebudou stydět, tak mohou provádět rituály zcela nahé. Ženský coven může pracovat s Bohyní (samozřejmě i s Bohem, ale jde mi teď o vyjádření ženské podstaty).

2. Coven, který je zastoupený muži, tak se zase může soustředit na Boha či na mužská mystéria. I zde může proběhnout rituál v cele své přírodní kráse (ovšem za souhlasů všech členů).

3. Coven, ve kterém jsou obě pohlaví, se nejspíše na žádná mystéria specializovat nebude. Samozřejmě můžou, ale pro to opačné pohlaví to nebude takové, jako pro to, pro které je určené. Opět záleží na jedinci, jak to vnímá, a to ovlivní coven, jelikož by měl být vyslechnutý každý názor. Mohou využívat Boha a Bohyně (ostatně to každý coven).

 

Internetové coveny

Když už jsme u toho rozdělení, tak stojí za to, abych se zmínila o tzv. internetových covenech. Ano, ani čarodějnice nezůstávají pozadu a jdou s dobou! Jedná se o coveny, které jsou skrze sociální sítě. Rituály se provádí pomocí psaní přes Messenger / Facebook nebo přes web kameru na Facebooku / Skypu. Všichni se propojí kruhem nebo znázorněným symbolem. Coven funguje jako ,,normální“ coven. Samozřejmě rituály v lese jsou nenahraditelnými, ale někdo třeba bude rád, pokud může být i v tom internetovém. Nechci zpochybňovat atmosféru rituálu prováděného přes sociální sítě. Každé má své pro a proti. Někdo se třeba stydí… Každému vyhovuje něco jiného, a proto nechci v žádném případě tvrdit, že by internetové coveny byly méněcenné.

 

Webové stránky

Coveny si můžou vytvořit své webové stránky. Naleznete na nich většinou něco o členech, symbol, informace o covenu, pravidla, zda přijímají nové členy a různé články. Můžete tam nalézt i fotografie členů nebo z rituálů… Ovšem toto pro coveny není podmínkou! Coveny toto vůbec nepotřebují. Je to jen čistě v zájmu členů. Pokud všichni budou souhlasit, tak proč ne – ale i tak by si měli hlídat své soukromí.

 

Hierarchie covenu

Coven může mít tzv. velekněžku/velekněze. Jsou to nejvíce zkušení, vůdčí, laskaví jedinci. Ovšem každý coven to může mít trochu jinak.

Hlavní náplní kněžky/kněze je, aby se postaral/a o chod covenu. Nedejbohům, aby se tam někdo hádal – tak je jejich úkol jasný.

Teoreticky by měl/a být kněz/žka nejstarší, ale s tím nesouhlasím. Podle mě je věk pouze orientační číslo. Má tedy význam, ale nelze podle něj soudit intelekt jedince.

Kněz či kněžka mohou prezentovat Boha / Bohyni. Mě osobně se hodně zamlouvá pojetí, že v covenu by byl kněz i kněžka a společně by měli za ,,roli“ představovat Boha a Bohyni. Ale pozor! Kněz ani kněžka bohové nejsou. Jen je představují o rituálech. Bohůmžel je známý případ, že nejmenovaná kněžka se opravdu za Bohyni považovala… Je potřeba té skromnosti a hlavně pochopení toho pojetí Boha/ Bohyně.

Také jsem četla o případu, že nějaká kněžka měla coven jako seznamku… Což je podle mě dost zvláštní. Coven by neměl být o tom, že si nějaká dívka umane, že by chtěla přítele, a tak to bude zkoušet na každého. Toto není náplní covenu. Může se sice stát, že z přátelství vznikne něco víc, ale… napadá mě teď otázka. Jaké by to bylo být v covenu s bývalým/bývalou? Mně by to teda bylo nepříjemné. Proto je důležité zvážit následky, jestli vám to za to stojí.

Coven je rodina. Tedy… tak to aspoň vnímám já. Měli by si být nápomocní, bez ohledu na to, jestli jsou knězem/kněžkou nebo ,,normální“. Přijde mi zvláštní to takhle třídit. Coven funguje jako celek. Na každého člena by se měl brát ohled. Navíc… pokud se ostatní cítí méněcenní, tak si můžou rozdělit různé úlohy. Třeba covenový věštec, kronikář, někdo, kdo všechny vždycky rád vyslechne a pomůže, někdo, kdo bude sestavovat rituály (nebo se všichni můžou střídat), někdo, kdo bude spravovat webové stránky, skládání covenových básní/chantů. Je toho tolik…

 

Věk

Už jsem se zmínila o tom, že věk je pouze orientační číslo. Ale přece jen hraje v něčem roli…

Coveny by se (podle mě) měly skládat ze členů podobného věku. Je rozdíl, jestli je to coven lidí, kteří jsou třeba na střední škole, anebo jsou už rodiči. Ellen Dugan ve své knize Přírodní čarodějnictví popisuje pár příhod covenu, který má s dalšími třemi matkami. Rozhodně knihu doporučuji.

A co když někomu není ani 15 let? Víte… to je dost složité. Vše závisí na tom, jak se chováte (jednoduše váš ,,psychický/ duševní věk“). Z vlastní zkušenosti vím, že se vyplatí si počkat. Bylo mi cca 14 let, když mi kamarádka nabízela, jestli bych nechtěla k nim do covenu. Souhlasila jsem. Jenže… záhy jsem přišla na to, že ještě vlastně ani nemám vybraný směr. Neměla jsem zvolený pantheon, nevěděla jsem pořádně, kdo jsem a má praxe byla prostá meditace (a pokusy o astrální cestování) – tím nechci říct, že by meditace nebyla důležitá, ona je právě základ. Z toho covenu jsem potom tedy odešla. Co z toho plyne? Zjistěte nejdříve to, v čem máte talent a rozvíjejte se v něm, pracujte na sobě a vyberte si tu správnou cestu. Coven není to nejnutnější.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS