Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Dělení Wiccy

Máme několik druhů Wiccy, která se vždy trochu liší. Zde si představíme ty nejzásadnější.

 

Gardneriánská wicca

Založil jí známý Gerald Gardner. Byl jeden z prvních, kteří oživili staré náboženství, přičemž využil různé zdroje. Jeho tradice klade větší důraz na Bohyni, která zde má větší postavení než Bůh. Má systém postupného dosahovaní hodností a neuznává sebezasvěcování. Členové praktikují nazí a je snaha, aby v covenu byl stejný počet mužů i žen. Je to jedna z nejrozšířenějších tradicí (občas nesprávně chápána jako ,,pravá wicca“)

 

Alexandrijská Wicca

Zde je kladený důraz na pravidla, co se týče iniciace. Zasvětit může pouze ten, kdož zasvěcený již je. Ženy zasvěcují muže, muži zasvěcují ženy. Vždy tam musí být to opačné pohlaví. Slaví sabaty i esbaty, což je u Wiccy typické, jenže u Alexandrijské Wiccy je podmínkou, že rituály probíhají ve své přirozené kráse, kdy jsou všichni nazí. Oslavy směřují k Bohyni Matce (Měsíční Bohyni) a Rohatému Bohu – a žádného z nich neupřednostňují.

 

Dianická Wicca

Tento druh Wiccy se veze ve feministickém duchu. Dianickou Wiccu vyznávají tedy ženy. Upřednostňují ženství, Bohyni Matku a Rohatý Bůh je pro ně podřadný, což se mnoha jiným wiccanům jiného druhu nelíbí. Nevidí totiž důvod, proč by měl být Rohatý Bůh až za Bohyní Matkou, jenže feministky mají jasno. Některé jsou i ve feministickém hnutí, avšak to pro Dianickou Wiccu není povinností.

 

Feri Wicca (Kouzelná Wicca)

Tato tradice uctívá Boha i Bohyni, které vnímá jako skutečné duchovní bytosti. Zaměřují se spíše na extatický prožitek, než přímo na oslavu sabatů a esbatů. Jejich rituály jsou zaměřené na plodnost, přesně řečeno – během rituálu dochází k sexuálnímu styku, bez výhrad na orientaci (dnes moderně označováno jako LGBTQ+). Feri Wicca je také ovlivněná africkým čarodějnictvím.

 

Minojské bratrstvo a Minojské sesterstvo

Jedná se o dva odlišné směry jedné tradice. Bratrstvo je jen výhradně pro muže a jejich součástí rituálů je pohlavní styk buďto čistě homosexuální nebo bisexuální. U sesterstva jde o praktiky lesbické či bisexuální. Jsou zaměření na krétská božstva mytologii (od čehož zní i název). Tradice ponechává 3 stupně iniciace a slaví Kolo roku, zejména Nový rok, čili Samhain. Jak už jsem zde naznačila, sabaty i esbaty slaví nazí. Coveny nazývají jako tzv. Grove a jejich vůdce/ vůdkyně se označují jako Minos.

 

Seax – Wicca (Saská Wicca)

Tuto tradici založil Raymond Buckland, který zde vycházel z germánské (saské), předkřesťanské doby. Jako hlavní božstva vybral Freyu a Wodana. Chtěl, aby tato tradice byla více zpřístupněná veřejnosti, a proto tradice nemá 3 stupně zasvěcení, jako je to u jiných. V covenech jsou Velekněz a Velekněžka voleni členy na rok a jeden den, poté následuje další volba členů, koho na příští rok zvolí. Rituálů se mohou účastnit i ti, kteří nejsou zasvěceni, pokud jsou na rituálu vítáni. Nezasvěcení, kteří se připravují na vstup do covenu, se nazývají Ceorl. Po zasvěcení se stávají tzv. Gesith – jakmile se jím stane, může coven opustit a založit tak nový, nebo může zůstat. Kniha stínů je v této tradici nazývaná ,,Strom“ (The Tree) a obvykle mívá zelený obal.

 

Eklektická Wicca

Lidé se mě často ptají: ,,A co to znamená ta elektrická čarodějka?“ Zprvu je nutné poznamenat, že to opravdu není „elektrická“. Eklektismus bych jednoduše definovala tak, že jde o směs různých směrů. Eklektická čarodějka nemusí nutě vyznávat Eklektickou Wiccu! Jde o vysvětlení, co je to ten eklektismus. V Eklektické Wicce je každý coven jiný. Mohou si vybrat, jakým směrem půjdou, jak budou probíhat rituály a celkově je to značně volnější, než předchozí zmiňované tradice. Takto mohou i začínat zájemci, kteří v okruhu svých přátel chtějí vytvořit coven, ale nejsou tolik zkušení nebo nejsou stejnou tradicí.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS