Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Interview with PD! About therianthropy (EN + CZ)

Mnozí víte, že mám v sobě vlčí duši. Ohledně tohoto tématu existuje nespočet pojetí a tady vám ukážu jedno z nich. Vyzpovídala jsem PD (Pinkdolphin), který žije v Belgii. O loňském podzimu jsem tam byla na pár dní, ale bohužel v té době jsem nevěděla, že je odtamtud. Napsal mi bohužel až pozdě, když jsem byla v parlamentu a on jen 10 minut ode mě. A přesto jsme se nemohli vidět. Ale pokud se on objeví tady nebo si zase někdy udělám výlet do Belgie (což tedy jen tak nebude), tak setkání plánujeme.

Ještě bych chtěla podotknout, že ne se vším souhlasím. PD to má trochu jiné než já, jiný pohled na shapeshifting, apod. To je právě to, co je v této komunitě skvělé. Nenarazíte na někoho, kdo by to vnímal úplně, ale úplně stejně, ale jisté věci nás spojují.

 

 • What is therianthropy? / Co je theriantropie?

EN: Therianthropy is the identity or experience where one identifies as (feels as if they are) a non-human animal rather than a human. This can be partly or fully. It’s a state of identity and experiences. And depending on older or newer definitions seen as earthen-only or any animalistic being living similar to an earthen being (aka dragons, werewolves, kitsunes,..).

 

Therianthropy is not solely a spirituality. Nor a mental illness. Nor a belief. – from PD YT channel

 

CZ: Theriantropie je identita či stav, kdy se člověk cítí spíše zvířetem (přičemž jste lidé, ale vnitřní pocit je jiný). Tento pocit je buďto částečný nebo úplný. Existují nové a nové definice, které se vzíjemně trochu liší. Někteří proto mohou být i draci, vlkodlaci, kitsune,…

 

Theriantropie není spiritualita. Ani duševní nemoc. Ani víra. – převzato z PD YT kanálu

 

 • How do people become therians? / Jak se člověk stane therianem?

EN: One cannot become a therian. One simply is or or isn’t. Similar to how you cannot become transgender because you want to. Most therians experienced non-human animalisticness or identity since a very young age, and this likely will stay for the rest of their life. Others only started experiencing this later on in life, usually due a trauma or the like. But at any time the identity isn’t conciously provoked and cannot be chosen to. Then we’d be talking about “copinglinkers”. Which are related, but not the same.

CZ: Buď jím jsi nebo ne. To je stejné, jako by ses chtěla stát transgender, jen protože chceš. Většina therianů zažila již v mladém věku nějakou zvířecí zkušenost, což se poté objevuje po celý život. Některým to spustí silné trauma v životě. Toto si vybrat nelze, ale zkrátka se to probuzení zvířecí stránky stane takto samo od sebe.

(Pozn. autorky – buďto se takhle narodíte nebo se se to stane přímo po nějakém tom traumatu, díky kterému můžete zažít spirituální probuzení a tím se zvířecí část zintenzivní).

 

 • What is different between therians, otherkins and furry? / Jaký je rozdíl mezi theriany, otherikiny a furry?

EN: Therians identify as non-human animals.

Otherkin identify as mythological, non-earthen, non-human creatures (especially humanlike ones like faeries, angels and mermaids)

Furries do not identify as animals at all, or don’t experience a constant animalistic experience. They’re not an identity, they’re a fandom. A hobby of enjoying anthropormorphic animals. Usually in costumed, art, music…

Being a furry is a choice, being otherkin or therian is not but is a state of being instead.

In modern definitions we see therianthropy as a subcategory of otherkin. It is important to know it didn’t use to be this way and the two are perceived as very different by many.

Fun fact: while the therian community is very down to earth and talks mostly about experiences and psychological topics. The otherkin community is much more spiritual and talks mostly about identities.

CZ: Theriani se identifikují jako člověk, který je více zvířetem než člověkem jako takovým.

Otherkini se identifikují jako mytologická, nelidská stvoření či bytosti, které na Zemi nenajdeme. Zejména se jedná o bytosti podobným lidem (víly, andělé, mořské panny).

Furry se jako zvířata neidentifikují a ani v sobě necítí zvířecí projevy. Nejedná se tedy o identitu, ale o fandom – u nich zrovna u antropomorfních zvířat (většinou ohledně kostýmů, umění nebo hudbě).

Pokud je někdo furry, tak si to svobodně vybere, ale když je někdo therianem či otherkinem… tak na výběr nemá, je to stav bytí.

V moderním pojetí (či definicích) se poukazuje na to, že theriani jsou subkategorií otherkinů, což není tak úplně pravda. Dříve se to tak nebralo, a proto s tímto pojetím mnozí nesouhlasí.

Vtipný poznatek: Zatímco theriani jsou spíše zemští a vnímají svou podstatu i z psychologického hlediska, tak naopak otherkini se soustředí spíše na život duchovní či spirituální.

 

 • What is “kin“ and “fenotype“? / Co je „kin“ a „fenotyp“?

EN: In the otherkin communities we call the being we identify as our “kintype”. Often shortened to “kin”.

In the therian communities we call the animal we identify as out “theriotype” (Fenotype is an outdated terms used in the 90’s to adress a theriotype).

While you can say “I am dragonkin” you cannot say “I am dogtherio”, we’d say “dog therian” instead.

The terms work in a simular way as “my gender”.

CZ: V komunitě otherkinů má každý svou identitu, a ta se nazývá „kintyp“ nebo zkráceně „kin“. U therianů se naopak používá „theriotyp“ (zastarale „fenotyp“) pro identitu zvířete.

Můžete říct „Jsem dragokin (dračíkin)“, ale nelze říct „Jsem dogtherio (psítherio)“. Místo toho se používá „Dog therian (psí therian).“ Výrazy fungují podobných způsobem jako pohlaví.

(Pozn. autorky: tohle bylo to nejdivnější, co jsem kdy překládala a jde vidět, že čeština se k tomuto vůbec nehodí.)

 

 • How does man knows that he (or she) is the therian or otherkin? / Jak člověk zjistí, že je therinem nebo otherkinem?

EN: The way to discover if one is a therian/otherkin is simpy by asking yourself: “do I identify as a non-human being? Do I feel as if I am a non-human being? Do I have experiences of a non-human being?”

If the answer is yes on any of these, one is. If not, one is not.

It is recommended to hold a journey to write down any possible non-human behaviour, urges or body experiences to determine if your answer is “yes” on any of the above questions.

CZ: Způsob, jak poznat, že je někdo therian/otherin je prostý tím, že se ptá sám sebe: „Identifikuji se jako jiná bytost, než člověk? Cítím se, jako bych nebyl/a člověkem? Mám nějaký nelidský (nadpřirozený) zážitek?

Pokud dotyčný odpoví na nějakou z těchto otázek ano, pak therianem/otherkinem je, a pokud ne, tak je to obyčejný člověk.

Doporučuje se vést si deník, kde si dotyčný zapisuje všechny zvláštní zážitky, které se mu staly a jak se cítil. Pak si udělá lepší představu o tom, kým vlastně je.

 

 • How to tell parents about therianthropy? / Jak říct rodičům o theriantropii?

EN: In general it is recommended not to, as usually parents react very negative. And nobody needs to know you’re a therian in order to be one. If you’d enjoy to wear a tail or collar, you can use excuses of cosplay, teen werewolves, larping, fashion or furry.

If you’d really wish to tell a parent, start with testing. Ask what their oppinions are on things related to your therianthropy. Perhaps past lifes, souls, humans acting like animal, humans identifying as animals,.. if your parents react negative, it’s safest not to tell them. If they react positive you can say “I am one too”. What I personally did: I wore a tail around the house and asked mom if she knew why I wore it. As she said no, I said “i’m a therian”. I asked if she knew what a therian was, as she said no I explained. I explained generalized and simplified, to not sound crazy. After all, she doesn’t need to know all details.

CZ: Spíše se to nedoporučuje, protože ta reakce je poté často negativní. A nikdo přeci nemusí vědět, že jste therian. Pokud chcete nosit ocas nebo obojek, tak jako důvod stačí třeba, že je to cosplay, na larp, módní trend nebo furry.

Jestliže byste jim to ale opravdu chtěli říct, tak na to jděte pomalu. Spíše se jich ptejte na otázky… třeba jaký mají názor věci související s theriantropií – čili minulé životy, duše, lidi, kteří se cítí být zvířetem,… jestli reagují nějak negativně, pak doporučuji s vyptáváním radši přestat. No a pokud je reakce pozitivní, tak s odvahou můžete říct „Jsem jedním z nich“. Příklad toho, jak jsem to udělal já: Byl jsem venku u našeho domu a měl jsem na sobě připnutý ocas. Zeptal jsem se mamky, jestli ví, proč ho nosím. Opověděla, že neví. Na to jsem jí řekl: „Jsem therian“ a zeptal jsem se, jestli ví, co to je. Neměla tušení, a tak jsem jí to obecně vysvětlil. Nemusí vědět vše, takže některé věci jsem vynechal, abych pro ni nebyl až moc divný.

 

 • What is shapeshifting? / Co je shapeshifting?

EN: Shapeshifting is the action where one would physically change from one shape to another. Usually human to animal. In the therian and otherkin community this is seen as impossible by any human being.

CZ: Shapeshifting je akce, při které by člověk fyzicky měnil tvar – obvykle tedy z člověka na zvíře. U therianů a otherkinů je to nemožné.

 

 • What animals do you have and how do you practice with them? / Jaká máš zvířata a jak s nimi pracuješ?

EN: No therian “has animals” or “practises with them”. That’d sound like “I have a female” and “I practise with my male” in gender. I identify as a swiss white shepherd dog and a pink river dolphin. I am these animals. They’re me, just as much as my gender is me. In no way are my theriotypes seperated from myself. Some therians may identify as an animal because they were that animal in their past life. In that sense it can be slightly seperated, however the person still is the animal themselves. Just in a second life and with memories of the past life.

In case of animal identity due past life, the person may meditate to try to understand their past life and themselves better That’s as close as you can get with interacting with ones theriotype.

CZ: Theriani „nemají zvířata“ a „nepracují s nimi“. To by bylo jako „mám ženu“ a „pracuji s mým mužem“ ohledně pohlaví. Identifikuji se jako švýcarský bílý ovčák a růžový říční delfín. Přímo já jsem tato zvířata, jsou něco jako mé pohlaví a v žádném případě nejsou ode mě oddělení. Někteří theriani byli zvířaty v minulém životě a tady už mírně oddělení být mohou.

V případě theriana, který byl zvířetem v minulém životě, je vhodná meditace, která vede ke spojení se s tím druhem. Lépe pak porozumí sobě samému.

 

 • How you use therianthropy (or shapeshifitng) in your daily life? / Jak využíváš theriantropie (nebo shapeshiftingu) ve svém každodenním životě?

EN: One cannot use therianthropy. That’d be like using your gender or using transgender feelings.

I am a human who feels as if he’s a dog. That’s what makes me a therian, that experience is called therianthropy.

Every day and at any moment I have the sense I’m a dog inside a humans body, you could say. I can focus on this feeling to increase it, or distract myself to have it only appear in the back of my mind. But I cannot conciously start or stop the experience. Just like you cannot start or stop experiencing being make or female.

Therianthropy is not the same as shapeshifting and isn’t even related. I cannot shapeshift, no therian can as we’re just boring humans (who feel like they’re not).

CZ: Theriantropii nepoužívám, protože by to bylo jako používat své pohlaví.

Jsem člověk, který se cítí být psem. To je to, co ze mě děla theriana… toto se nazývá theriantropie.

Každým okamžikem jsem psem uvnitř lidského těla. Soustředěním tento pocit mohu zvýšit nebo naopak snížit. Ale ani vědomě nelze nastavit, abychom byli více ženou nebo mužem… Proto to lze dělat jen do určité míry.

Theriantropie a shapeshifting si podobní nebi příbuzní nejsou. Nemůžu se fyzicky měnit a žádný therian nemůže. Narodili jsme se lidmi (kteří se jimi ale necítí).

 

 • And psychic shifting? / A psychická přeměna?

EN: Ah you mean mental shifting?

Mental shifting is where one experiences an animalistic mindset, including behaviour and urges. Usually this non-human mindset is that of ones theriotype.

A therian never fully loses control, as no “other being” takes over. They just feel more animal, like how one feels more or less girly depending on the day. In case that one already experiences a mental illness or the like, it isn’t unheard of that therianthropy interferes with these and creates one to lose control.

CZ: Myslíš mentální přeměnu?

Mentální přeměna je fáze, kdy má člověk zvířecí myšlení a chování. Therian nikdy neztratí úplně kontrolu ohledně toho, kým je. Ani jeho zvířecí identita ho nemůže „posednout“ a převzít nad ním kontrolu.

 

 • What is your biggest experience about mental shift? / Jaký je tvůj nejsilnější zážitek ohledně mentální přeměny?

EN: I’ve had three mental shifts that were very extreme.

One was where I’d walk into the living room and suddenly sink into an animalistic mindset. I had a horrible itch on my back and dropped down on the floor to scratch my back against the sofa. My mom was in the room too, but I had forgotten. She stared at me as if I had a serious problem.

A second is something that I occasionally experience. When with another canine therian we’d bump against eachother and strongly rub our backs or shoulders or cheeks against eachother. I sink away in a pure animalistic mindset and occasionally need a few moments to get a full human grip on myself again.

The third was on our 2nd therian sleepover. We ended up playfighting on the ground. Again I got a strong mental shift and my mindset suddenly seemed so simple. Ball, roll, chase and HOOOOLE. I’d slide between people legs whenever they’d stand or sit in a way that there was a hole created between their legs. My friends found it very weird yet very funny. It took me over 10 minutes to get back to a human mindset, my language was very limited “hot, hot, drink, drink, milk, milk”
I thought I had grapped regular milk and said multiple times “weird, sweet” as I drank it. To then realize I was drinking something completely different.

(Oh a last one: I once had a full dog phantom body shift while having a full dolphin mental shift. Mixed with a physical human body I never climbed up the hills of france in such a confused state before hha).

CZ: Měl jsem tři mentální přeměny, které byly velmi intenzivní.

Jedna byla zrovna, když jsem vešel do obývacího pokoje a přepadlo mě myšlení zvířete. Příšerně mě svěděly záda, a tak jsem si lehl na podlahu naproti pohovce, abych se o ní mohl poškrábat. Nevšiml jsem si, že je tam i mamka a zírala na mě, jako bych měl vážný problém.

Druhá je o něco obvyklejší. Když se se psím therianem otřeme o záda, ramena nebo o tváře, tak se mě zmocní zvláštní pocit. Musím se pak zastavit a vzpamatovat, že jsem člověkem.

Třetí byl na našem druhém theriáním přespávání. S hraním (ve stylu boje) jsme skončili na zemi. A pak se u mě objevila silná mentální přeměna a mé myšlení bylo opravdu jednoduché. Míč, rohlík, honička a díraaaa. Klouzal jsem se mezi nohama svých přátel, kdykoliv stáli nebo seděli a mezi nohama se jim pak objevila díra. Považovali to za velmi podivné, ale i vtipné. Trvalo mi déle než 10 minut, než jsem se se vrátil do normálu. Můj jazyk byl i tak velmi omezený „horké, horké, pití, pití, mléko, mléko“. Myslel jsem, že jsem pila mléko, ale pak jsem řekl: „divné, sladké“ abych si uvědomila, že jsem pil něco úplně jiného.

(Oh a ještě poslední: Kdysi jsem měl úplnou fantomovou psí přeměnu, zatímco mentální přeměnu jsem měla v delfína. Ve směsici s fyzickým tělem jsem nikdy nevylezla na kopce Francie v tak zmateném stavu hha).

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS