Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Malý pentagramový rituál z roku 1937

Moc si vděčím fr. Nemtejovi, že mi poskytnul tento rituál, abych jej mohla dát na blog. Určitě to pro vás bude velmi přínosné.

 

Pentagramový rituál sestává ze 4 částí:

  • a) Kabalistický kříž
  • b) Vepsání pentagramů
  • c) Invokace archandělů
  • d) Kabalistický kříž Je třeba jej provádět každý den, ráno invokační, večer vymítací.

a) Kabalistický kříž

Vezměte ocelovou dýku do pravé ruky, popřípadě užijte jen samotné pravé paže. Postavte se tváří k východu. Postupně si při vyslovování slov představte, jak se uvnitř vašeho těla formuje světelný kříž, od hlavy až po paty, zprava doleva. Dotkněte se čela a řekněte:

,,Ata…“

Dotkněte se prsou a vyslovte:

,,…Malchut…“

Dotkněte se pravého ramene a řekněte:

,,…ve-Gevura…“

Dotkněte se levého ramene a vyslovte:

,,…ve-Gedula…“

Sepněte ruce před sebou, dýku mezi prsty a proneste:

,,le-olam“

Důrazně vyslovte:

,,amen!“

V češtině: ,,Ty jsi… Království… a Moc…. a Sláva…. na věky… amen!“

 

b) Vepsání pentagramů

Při intonaci božích jmen mějte pocit, že celé vaše tělo pulzuje daným zvukem a vysílá vibrační vlnu směřující do odpovídající čtvrti pomyslného kruhu z ohně, který kreslíte dýkou, rukou nebo jinou pomůckou. Taktéž čáry tvořící pentagramy si vizualizujte do podoby plamenných linií.

Směrem na východ nakreslete do vzduchu invokační pentagram, zamiřte špičkou dýky do centra pentagramu, intonujte Boží jméno Jod – He – Vav – He. Představte si, jak se Váš hlas nese na východ.

Držte dýku před sebou, otočte se směrem k jihu, nakreslete do vzduchu invokační pentagram, zamiřte špičkou dýky do centra pentagramu, intonujte Boží jméno ADONAJ.

S napřaženou dýkou se otočte směrem k západu, zakreslete invokační pentagram, dýku zabodněte do jeho středu, intonujte jméno EHJE.

S dýkou před sebou se otočte k severu, nakreslete invokační pentagram, do středu zabodněte špičku dýky a intonujte jméno AGLA.

Dokončete dýkou kruh tím, že zamíříte špičkou dýky do středu prvního pentagramu na východě.

c) Invokace archandělů

Stůjte s rozpřaženýma rukama do podoby kříže a proneste:

,,Přede mnou RAFAEL,

za mnou GABRIEL,

po mé pravici MICHAEL,

po mé levici URIEL.

Přede mnou plane pentagram. Za mnou září šesticípá hvězda.“

d) Kabalistický kříž

Použitá literatura [1] REGARDIE I. The Golden Dawn – Volume I. Chicago: The Aries Press, 1937.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS