Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Nauč se věštit z ruky!

Chiromantie nebo také věštění z rukou je poměrně oblíbená technika avšak nikdy nezaručí přesný či konečný výsledek. Například, když na své ruce uvidíte předčasnou smrt, tak to nemusí nutně znamenat, že zemřete, ale třeba, že budete mít problémy se zdravím atd. Při této technice musíme brát ohled na věci jako třeba tvar nebo velikost ruky a jak hluboké jsou na ní čáry. Dále se musíte orientovat podle toho, zda jste levák nebo pravák. Dejme tomu, že jste leváci takže pro vás levá ruka představuje budoucnost a pravá minulost.

Čára života:

Čára života je hlavní čárou na ruce. Jak můžete vidět na obrázku, tak se tato čára otáčí kolem palce. Ukazuje jakým směrem se bude váš život ubírat. Čára je většinou na samém začátku spojena s čárou hlavy. V místě kde se tyto dvě čáry oddělují je doba kdy jsme se staly emočně nezávislí na našich rodičích. Čáru života můžeme jako jedinou rozdělit do věkové stupnice s přesností okolo roku. První úsek je věk do dvaceti pěti let. Hluboká a zřetelná čára vedoucí kolem celého palce znamená plný a bohatý život s dobrým zdravím. Naopak řetízkovitá čára znamená problémy se zdravím. Paralela k čáře života na straně Venušina pahorku ukazuje štěstí a přirozenost. Na své ruce většinou najdete řadu drobnějších čar které vedou od čáry života k čáře hlavy. Všechny ukazují na dosažené cíle. Když se podíváme více dolů můžeme většinou vidět malý trojúhleník tvořený čárou života a dvěma menšíma. Trojúhelník naznačuje talent a sklon ke vnímání krásy. Zlom na čáře života znamená potíže a pokud je na obou rukou může pro vás být osudný.

Čára hlavy:

Tato čára podle své délky a hloubky určuje intelekt subjektu. Když je čára hlavy dlouhá a skloněná dolů, tak se pravděpodobně jedná o osobu s vysokou inteligencí, která má sklon tento dar zneužívat nesprávným způsobem. Ve výjimečných případech se může stát, že je čára hlavy a srdce spojena do jedné hluboké rýhy. V takovém případě je jen málo překážek, které dokázou tyto osoby zastavit.

Čára srdce:

Čára srdce poukazuje především na emocionální a intuitivní schopnosti. Čára srdce by se měla posuzovat spolu s čárou hlavy protože jsou velmi propojené. Ten, kdo má hlubokou a dlouhou čáru srdce bude silně vnímat věci jako radost a smutek či dobro a zlo. Tento člověk se bude řídit především emocemi a intuicí.

Čára osudu (nebo štěstí):

Čára osudu určuje kolik máte štěstí. U některých lidí je tato čára hluboká a dlouhá od zápěstí po prostředníček. Takovéto osoby potkává štěstí prakticky denně. Avšak u většiny lidí je tato čára slabá nebo až neznatelná. K lidem s takovou čárou se štěstí dostaví až po usilovné práci. Tato čára také poukazuje na vnitřní nedostatky. Třeba když máte tuto čáru silnou a hlubokou až k čáře srdce, pak prostě zmizí. To může poukazovat na to, že subjektu brání emoce jako je třeba zlost nebo smutek ve štěstí.

Čáry manželství:

Tato čára se nachází příhodně nad začátkem čáry srdce. Většina lidí bude mít pravděpodobně více čár manželství (je uváděno až pět čar). Tyto čáry vám ukazují milostné vztahy které hluboce zasáhnou vaše srdce.

Náramky:

Náramky se nacházejí u zápestí a obecně slouží pro odhad délky života. Každý jeden náramek ukazuje dokončených dvacet let. Ovšem náramky se v průběhu let mění takže konečným faktorem je způsob vašeho života.

Měsíční pahorek:

Tento pahorek je spojen s psychikou. Trojúhelník na měsíčním pahorku ukazuje přirozený talent pro okultismus. Čáry které zde vznikají poukazují na blízkost vztahu mezi mužem a ženou a magii.

Venušin pahorek:

Venušin pahorek ukazuje především lásku a vřelost. Když je pahorek pevný a kulatý, tak je subjekt spokojený v lásce a vřelý ke svému okolí. Pokud je ale pahorek úzký a kožovitý, jedná se o osobu chladnou a nepřátelskou k okolnímu světu.

Prsty:

Každý prst je pod jedním astrologickým znamením. U kořenu prstu je pahorek spojený se znamením prstu. Tenkost a plnost pahorku určjí v jaké míře znamení ovlivňuje subjekt. Každý prst je rozdělen na tři články, které ukazují související duchchovní, intelektuální a materiální vyspělost.

Astrologické charakteristiky:

Ukazováček (Jupiter): vůdce, velitel a celkově vůdčí typ

Prostředníček (Saturn): moudrost, personifikace vysokého věku, osamělost, melancholie, nejistota

Prsteník (Apolon): slunce, léčitelství, umění

Malíček (Merkur): bystrá myšlení, přátelskost, optimismus, chytrost

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS