Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Pohanství a sexualita

Sexualita hraje v novopohanství zásadní roli a my se na to koukneme blíže a upřesníme si to.

 

Mytologie

Wicca je jedním z těch častějších proudů novopohanství (kde je zkombinováno i čarodějnictví). Primárním je zde princip Boha a Bohyně. Rohatý Bůh je hodně podobný keltskému Cernunnovi a Bohyně je taková ta matka či Trojná Bohyně. Jedním z velkých sabatů (svátků) Kola roku je Beltaine, k čemuž se dostaneme podrobněji dále. Jde o to, že právě v tento čas se spojí Bůh s Bohyní. Ještě jen zmíním, že Boha na oltáři při rituálu symbolizuje athame a Bohyni pohár – velmi oblíbený úkon je zde, že se athame ponoří do poháru (čímž jde o symbol onoho spojení).

 

Beltaine (Beltane, Valpuržina noc, Svátek květin) – 30.4.

Jde o pohanský svátek, při kterém je důležité spojení mezi mužem a ženou, spojení s Bohem a Bohyní, oslava života.

Beltane je svátkem sebelásky, sebevědomí, regenerace, kouzel, životní síly a sexu. Tradicí je také přeskakování ohně na znamení nového začátku a očištění od starých věcí. Stromy a rostliny spojené s tímto svátkem jsou: bříza, hloh, pampelišky a šeříky. Dále k němu patří ranní rosa (tzv. Beltainová voda nebo voda milenců).

Májka: S tímto svátkem je také spojená májka, která symbolizuje věčnou a bezpodmínečnou lásku. Je to starý keltský zvyk, při kterém se zpívá a tančí kolem dokola dvou velkých ohňů a celkově se veselí. Při tomto rituálu si uvědomujeme své spojení s matkou zemí a to, že jsme z ní všichni zrozeni (májku by vždy měla vztyčit žena).

Hezky je svátek pojatý ve filmu The Wicker Man (Rituál), kde se sice některé věci přehánějí, ale pro představu je to skvělý film.

Květen se stal měsícem lásky a sexuality, sexuální volnosti a milostných her.

 

Svoboda

Novopohanství nemá žádná pravidla, žádnou posvátnou knihu ani žádného ,,vůdce“. Je zde svoboda a volnost, každý může mít svůj názor. Někdo jede zarytě podle historie a někdo naopak zkouší modernější věci (druidské runy, vlastní runy,…) ale především… vlastní interpretace bohů. Někomu sedne ten, jinému zase ten. Na někoho je ten bůh milý a jiného nikoliv. Taková ta volnost je u pohanů v mnoha věcech. Setkala jsem se s oblibou polygamních vztahů, ale samozřejmě to neplatí pro všechny. Záleží, jak to mají partneři a zda oba souhlasí a asi to tady víc nemusím rozebírat.

Gotici a pohané se vzájemně shodují na tom, že se není proč stydět, a sexualitu berou jako zásadní duchovní dar. – Goth (Raven Digitalis)

Jak je to s LGBT

V posledních pár letech se nám dostává do popředí queer komunita. Došlo to i k pohanům a ti k tomu mají svůj postoj. Podle toho, co jsem si všimla, tak hodně mají k LGBT (nebo k jakékoliv jiné orientaci) hodně blízko Wiccané. Zde jsme si stručně rozebrali druhy Wiccy a tam můžete také vyčíst vztah ke queer komunitě. Wicca hodně podporuje (ale nevyžaduje) nahotu. Například Feri Wicca má již dané, že nesoudí orientaci a nijak to neřeší. Ve Wicce je pár rozdílů – jeden druh upřednostňuje ženství, druhý zase plodnost, atd. O tom by se dalo napsat hodně, ale přijde mi to zbytečné. Každý si o tom může něco zjistit sám. To, co jsem chtěla hlavně předat, tak to, že je Wicca LGBT friendly.

Ale co ostatní směry? V okruhu u moderních Vikingů, Keltů či jiných nemůžu přímo říci, zda je odsuzují či nikoliv. Stále mějme na paměti, že co člověk, to názor.

 

Závěrem

Podrženo, sečteno… pohané jsou k sexualitě z větší části otevření. Sexualita se objevuje ve svátku Beltaine, který je hojně slavený i ve více lidech. Novopohanství nemá žádná pravidla proti jakékoliv sexuální orientaci. Podstata pohanství je o toleranci a respektu ostatních.

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS