Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Reinkarnace, karma a pravidlo tří

Kde najdeme pravdu? Opravdu po přestání činnosti srdce nastává smrt? A co když je smrt začátkem života?

Tolik a mnohem více otázek si kladu již několik let. Pročetla jsem různé knihy, bakalářské práce, úvahy, a mnoho dalšího – hledala jsem odpovědi. Čím více jsem měla informací, tím více mi vznikalo otázek nových.

Reinkarnaci chápeme jako proces, kdy se naše duše převtěluje z podoby člověka, jakým jsme teď do jiného, nebo dokonce ve zvíře. Tyto myšlenky můžeme najít i Platona nebo u Keltů. Nejde tedy o nic nového, přesto v tom mají mnozí lidé jisté pochybnosti. Že by to byla pro jiné zkrátka moc naivní představa?

 

Je smrt opravdu koncem?

Už od dětství je nám vtloukáno do hlavy, že jednou přijde náš čas. Pak se poprvé setkáme se smrtí, kdy nám zemřou pravděpodobně prarodiče nebo domácí mazlíček. Nevím jak vám, ale mně tato představa přijde depresivní. Stresovat se nad tím, že jednou odejdu jako další lidé přede mnou a jsem jedna z mnoha. Tak jaký má pak život smysl? Vždyť lidé se zabíjejí kvůli malichernostem… nebo proč nemohou respektovat víru toho druhého?

Ve studiu religionistiky se můžeme setkat s velmi podobnostmi. Ano, je zde i spoustu odlišností, ale pokud se podíváme do hloubky, zjistíme, že různá náboženství věří v podobné věci, ale pojmenovávají je odlišně. Jako příklad mohu uvést vzkříšení Ježíše. Když to velmi, ale opravdu velmi zjednoduším, Ježíš povstal z mrtvých – což předpokládám, všichni víme. Ale kde se vzala ta představa? Vnímám to jako odlišnou a upravenou formu reinkarnace, přestože ji křesťanství vylučuje.

 

Má teorie

Z mého pohledu to je tak, že když se den stane osudným, hmotné (fyzické) tělo by se mělo navrátit přírodě (způsob se odvíjí podle druhu smrti). Po přestávání vykonávání činnosti mozku a srdce, se duše/astrální tělo oddělí a odejde do astrálního světa. Tam pobude pár dní, až se dostane do vyšších sfér. Tam zase nějaký ten čas živoří, až se začne formuovat do další hmotné podoby. Vše je již naplánováno.

Duše dostane takovou podobu, jaké je hodna.

 

Pohlaví, zvíře, člověk, rostlina, stát, planeta Země nebo jiná, apod. To vše ovlivní naše karma a minulé životy. Můžeme napravit náš minulý život, ale závisí zase na druhu problematiky. Něco ovlivnit v našem životě nelze, ale to, jak se s tím vyrovnáme, a jak se k tomu postavíme, ano. Pokud něco nezvládneme, potáhne se to s námi několik životů do té doby, než si uvědomíme chybu a poučíme se. Nemusíme hned dosáhnout dokonalému napravení, ale jde už jen o to uvědomění.

 

Karma

Když se nám něco nepovede nebo se něco stane, lidé často říkají, že to je naše karma. Avšak… jak to můžou vědět?

Na začátek by bylo dobré, říct si, co vlastně ta karma je. Jde o to, že každý náš čin má následek – dobrý nebo špatný – v závislosti na daném činu. Jedná se o činy z minulého života, ne z přítomnosti! Čili naše konání nemá vliv na tento život, ale na ten příští.

 

Pravidlo tří

Mnozí znáte rčení, že to, co uděláme a jak se chováme, se nám třikrát vrátí. Mám pocit, že si toto s karmou mnozí zaměňují. Toto pravidlo (pokud v něj tedy věříte) se vztahuje na náš přítomný život – ne na budoucí.

Dejme tomu třeba… pravidelně budete na koleji jíst někomu jeho jídlo. Ať už z oblíbené lednice, z pokoje nebo kdekoliv jinde. Budete vždy čekat, až se někdo nebude dívat a vy si ,,ulovíte kořist“. Zprvu se nemusí dít nic, ale po delší době zaregistrujete například ztrátu financí, někdo vám něco ukradne, apod. Toto jsem uvedla, neboť jsem na intru a krádeže z lednice se zde řeší celkem často – a stejně tam tu kameru nechtějí vychovatelé dát! Dobrá, to jsme ale odbočili.

Zjistila jsem, že ne vše se musí hned vrátit. Lidé, kteří jsou hodní a milí, si občas stěžují, že jim to k ničemu není. Lidé je jen využívají, ale oni čekají, že na ně ostatní budou takoví, jací jsou oni k nim. Jde hlavně o to, aby změnili přístup. Být moc milý není zrovna nejlepší… Jakmile se naučí, že s nimi nemá právo nikdo, co manipulovat, je to jiné. Navíc… může se jim to odrazovat někde jinde. Všem třeba rádi pomůžou nebo půjčí materiální věc – dotyčný pak nemá problém s penězi, což můžeme považovat za ono pravidlo tří.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS