Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Ceremonie: Oslava podzimní rovnodennosti

Helja je satanistka, se kterou jsem již nějakou dobu v kontaktu. Poskytla mi 3 rituály (ceremonie) a tento je první z nich. Děkuji ti!

Na úvod bych chtěla podotknout to, že není nutné dodržovat přesný postup. Záleží na osobním záměru a preferencích. Rituál si tedy můžete libovolně upravit. Dále bych chtěla zmínit, že se na rituálu podílel Pavel Brndiar (působící také pod jménem Tau Paulus).

 

Vhodné místo k vykonávání ceremonie: Místa spjatá s vodou – moře, jezera, rybníky, potoky, vyvěrající prameny.

Vhodný čas k vykonávání ceremonie: Večer či noc, kdy začíná astronomický podzim, ideálně v mlžném nebo deštivém počasí.

Pomůcky k vykonávání ceremonie:

 • Rituální roucho modré barvy – celebrant, pokud nemá, tak roucho černé, ostatní účastníci roucha černá.
 • Stříbrný kalich, elixír.
 • Miska se slanou vodou (mořská sůl).
 • Magická hůlka nebo meč.
 • Pečetě Bafometa.
 • Gong

 

Počet účastníků ceremonie:

 1. Kněz – celebrant.
 2. Dva asistenti.
 3. Ostatní shromáždění.

 

Zahájení ceremonie

Účastníci se shromáždí kolem rituálního ohně v půlkruhu. Poté přichází kněz s asistenty. 1. Asistent podá knězi gong, a ten do něj 9x udeří, přičemž se bude otáčet proti směru hodinových ručiček. Pak mu gong vrátí a pronese:

Kněz: IN NOMINE DEI NOSTRI SATANAS LUCIFERI EXCELSI! VE JMÉNU SATANA, VLÁDCE ZEMĚ, KRÁLE SVĚTA, JÁ ROZKAZUJI SILÁM TEMNOT, ABY VLOŽILY SVOU NEPOPSATELNOU MOC DO MÝCH RUKOU! ROZEVŘETE DOKOŘÁN BRÁNY UNIVERSA A VYSTUPTE Z ABSOLUTNA, ABYSTE MĚ POZDRAVILI JAKO SVÉHO BRATRA (SESTRU) A PŘÍTELE! DOPŘEJTE MI POŽITKŮ, O NICHŽ HOVOŘÍM! VZAL JSEM JMÉNO TVÉ ZA ČÁST SEBE SAMA! ŽIJI JAKO VOLNÉ ZVÍŘE, TĚŠÍM SE Z RADOSTÍ TĚLA I DUCHA! PŘEJI POCTIVÝM A ODMÍTÁM ZKAŽENÉ! PŘI VŠECH BOZÍCH VŠEHOMÍRA JÁ ROZKAZUJI, ABY SE VŠE, O ČEM JSEM HOVOŘIL, TAKÉ STALO! PŘIJĎTE A OZVĚTE SE NA SVÁ JMÉNA! PROJEVTE TAK MÉ TOUHY!

Kněz vyvolává jména starých bohů a démonů, zatím co ostatní účastníci ceremonie je opakují:

Kněz: AVE PAIMON!

 1. asistent udeří do gongu.

Kněz: AVE LEVIATAN!

 1. asistent udeří do gongu.

Kněz: PŘÁTELÉ, VŠICHNI JSME POZVÁNI DO KRÁLOVSTVÍ TEMNOTY. HLUBINY PROPASTI ČEKAJÍ, ABY NÁM POODHALILY SVOJI KRÁSU, KTEROU SMĚJÍ SPATŘIT JEN NEMNOZÍ. VYDEJME SE TEDY NAPŘÍČ SFÉRAMI, KTERÉ KŘIŽUJÍ NAŠE SVĚTY SPOLU S TĚMI, KTEŘÍ V ONĚCH NESPATŘENÝCH, VZDÁLENÝCH A PŘECE BLÍZKÝCH SFÉRÁCH BYTUJÍ.

 1. asistent udeří do gongu.
 2. asistent: MOCNÉ A PŮVABNÉ VLÁDKYNĚ VODNÍHO ŽIVLU! STRÁŽKYNĚ A SPRÁVKYNĚ ČISTÝCH PRAMENŮ, VODNÍCH TOKŮ, MOŘÍ A OCEÁNŮ! VY, KTERÉ SI NEVÁZANĚ A BEZSTAROSTNĚ HRAJETE VE VODĚ, KTERÁ JE VAŠÍ PODSTATOU. PŘEKRÁSNÉ A NEODOLATELNÉ UNDINY! PROVÁZEJTE NÁS A UKAŽTE NÁM HLUBINY LEVIATANOVY ŘÍŠE. DOPŘEJTE NÁM PROŽÍT CHVÍLE RADOSTI S VÁMI VE VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI NA ZAČÁTKU PODZIMU, KDY SE VLÁDY V TÉTO KRAJINĚ UJÍMÁ VODNÍ ŽIVEL! SPATŘUJEME SPOLU S VÁMI NEPOZNANÉ KRÁSY VODNÍ HLUBINY. SKRZE NAŠE NEVĚDOMÍ SE ZRCADLÍ DO NAŠEHO VĚDOMÍ CHUŤ A TOUHA JÍT S VÁMI DÁL…
 3. asistent udeří do gongu.

Účastníci obřadu zaujmou meditační pozici v ásaně, která je jim příjemná. Zavřou oči a naladí se na vodní živel a své průvodkyně mocné undiny. Následně budou provádět vizualizaci v souladu s obřadní litanií.

Jakmile se všichni účastníci obřadu uvolní a dostatečně naladí na energie vodního živlu, kněz klidným hlasem pronese:

Kněz: S NAŠIMI PRŮVODKYNĚMI, NÁDHERNÝMI UNDINAMI, SE DOSTÁVÁME DO TEMNOTY VODNÍHO ABYSSU, KDE SE POSTUPNĚ SETKÁVÁME S JEHO OBYVATELI. KOLEM NÁS JE UŽ JEN NEPROSTUPNÁ TEMNOTA VODNÍ HLUBINY. VNÍMEJME TO TICHO A CHLAD, KTERÉ JSOU TU NYNÍ CITELNĚ PŘÍTOMNÉ…

 1. asistent udeří do gongu.

Oba asistenti: SLÁVA VZNEŠENÝM UNDINÁM, JEŽ NÁS PROVÁZEJÍ SKRZ SFÉRY VODNÍHO ABYSSU!

 1. asistent jemně udeří do gongu.
 2. asistent: V TÉTO SFÉŘE BYTUJE ÚŽASNÁ ENTITA, JEJÍŽ MOC NAD VODNÍM ŽIVLEM JE NESPORNÁ. PROCIŤME ENERGIE, NAD NIMIŽ VLÁDNE SVOU MOCÍ ARCIDÉMON PAIMON, STRÁŽCE HLUBINY.

Kněz: MOHUTNÁ MODROZELENÁ SANI S OSTNATÝM OCASEM, VZNEŠENÝ ARCIDÉMONE PAIMONE. TY, KTERÝ VLÁDNEŠ VELKOU MOCÍ A SILOU! TY, KTERÝ UMOŽŇUJEŠ SVÝM STOUPENCŮM ROZVOJ SCHOPNOSTI DOTYKEM A VŮLÍ UTLUMOVAT ŽIVOTNÍ PROCESY, ČI JIM DOKÁŽEŠ DOPOMOCI K TOMU, ABY BEZ NADECHNUTÍ VYDRŽELI POD VODNÍ HLADINOU. BUĎ NÁM I TY PŘÍZNIVĚ NAKLONĚN A POŽEHNEJ NÁM, Ó VZNEŠENÝ PAIMONE, ARCIDÉMONE ZE ZÁPADU.

Oba asistenti: SLÁVA VZNEŠENÉMU PAIMONOVI, PÁNU HLUBINY!

 1. asistent jemně udeří do gongu.
 2. asistent: Ó MOCNÝ, KTERÝ SÍDLÍŠ V TEMNÝCH VODÁCH ZA HRANICÍ. VZNEŠENÁ BYTOSTI, SILNÝ A MOCNÝ LEVIATANE! TY, KTERÝ STŘEŽÍŠ TAJEMSTVÍ NAŠEHO HLUBOKÉHO NEVĚDOMÍ! TY, KTERÝ JSI VĚDOUCÍ! POŽEHNEJ NÁM, AŤ SMÍME VĚDĚT A S TÍM, CO VÍME, AŤ SPRÁVNĚ NAKLÁDÁME.

Oba asistenti: SLÁVA LEVIATANOVI, VLÁDCI HLUBINY!

 1. asistent jemně udeří do gongu.

Po krátké odmlce, kdy se každý z účastníků ještě víc vnoří do své kontemplace…

 1. asistent šeptá: TEMNOTA, CHLAD, TICHÉ DUNĚNÍ VODY – A VŠE, CO SE POJÍ S TOUTO SFÉROU, JE NAŠÍ SOUČÁSTÍ.
 2. asistent jemně udeří do gongu.

Kněz: VZNEŠENÝ LEVIATANE, KORUNNÍ PRINCI PEKEL, PŘEKRÁSNÝ HADE Z VODNÍ HLUBINY. TY, KTERÝ JSI SOUČÁSTÍ NÁS SAMÝCH! TY STOJÍŠ NA POČÁTKU NAŠEHO ROZHODOVÁNÍ. UDÁVÁŠ SPRÁVNÝ IMPULZ NAŠEMU JEDNÁNÍ. POŽEHNEJ NÁM, SVÝM UCTÍVAČŮM! PODPOŘ NÁS MOUDROSTÍ, CITEM I LÁSKOU! LÁSKOU, KTEROU ZAHRNUJEME JEN TY, KTEŘÍ JSOU JÍ DOOPRAVDY HODNI. POŽEHNEJ NÁM, NÁDHERNÝ LEVIATANE, PRINCI ZÁPADU!

Oba asistenti: SLÁVA LEVIATANOVI, PÁNU VODNÍHO ABYSSU!

 1. asistent udeří 9x do gongu.

Poté 2. asistent podá knězi kalich s elixírem, kterého musí být větší množství. Kněz do elixíru přilije slanou vodu. Zatím co všichni účastníci obřadu dokončí své kontemplace.

Kněz: ELIXÍR ŽIVOTA, ELIXÍR LÁSKY, ROZKOŠE A PLODNOSTI! SLANÁ VODA NÁM PŘIPOMÍNÁ NAŠE SPOJENÍ S NEJVYŠŠÍ SILOU, VŠEHOMÍREM! POJĎTE A PIJTE Z KALICHA, KTERÝ SYMBOLIZUJE MATKU ZEMI A NAŠE SPOJENÍ S NÍ!

 1. asistent udeří do gongu.

Kněz podává kalich jednotlivým účastníkům ceremonie. Když se všichni napijí, jednu polovinu zbylého elixíru kněz vylije do ohně a praví:

Kněz: KDYŽ SE VODA SPOJÍ S OHNĚM, VYPAŘÍ SE. JEJÍ PÁRA STOUPÁ VZHŮRU, KDE SE MĚNÍ V DÉŠŤ A OPĚT JE NAVRÁCENA ZEMI.

Druhou polovinu zbylého elixíru nalije na zem a pronese:

Kněz: SÍLA VODY DÁVÁ ZEMI VLÁHU A ŽIVOT. TÍM JSOU VŠECHNY ŽIVLY V DOKONALÉ HARMONII. ŽIJME PŘÁTELÉ V TÉTO HARMONII.

 1. asistent udeří do gongu.
 2. asistent: PŘÁTELÉ, OSLAVILI JSME PŘÍCHOD PODZIMU. JE TO DOBA MELANCHOLIE, KDY SE ŽIVOTNÍ PROCESY UTLUMUJÍ, PŘÍRODA SE CHYSTÁ K ZIMNÍMU SPÁNKU, ABY SI ODPOČINULA PO HORKÉM LETNÍM OBDOBÍ. DEN SE KRÁTÍ, NOC SE PRODLUŽUJE. TEMNOTA NABÝVÁ NA SÍLE! AŤ VÁS TATO VNITŘNÍ SÍLA NAPLNÍ A POVZBUDÍ VAŠE SMYSLY!
 3. asistent podá gong knězi, který do něj 9x udeří.

Kněz: DOKONÁNO JEST!

Všichni: BUDIŽ TOMU TAK!

 

 

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS