Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Rituální bolest

Téma, jenž je opředené mnoha předsudky, protože je to pro mnoho lidí jedna velká neznámá. My se na toto téma koukneme blíž.

 

Upozornění: článek je určen lidem starších 18 let! Je jen na vás, jak s článkem naložíte, ale rozhodně nic nezkoušejte, pokud je vám méně. Neručím za následky. V magii si je sám odpovědný jen sám za sebe.

Když se řekne rituální bolest, tak vás možná napadnou jedny z prvních představ satanistické rituály fanatiků, kteří se oddávají orgiím a k tomu používají i bolest způsobenou třeba někým jiným. Může vás také napadnout říznutí se, kvůli získání krve (pokud se ale pracuje s magií krve, pak je to přijatelné). No a když jsme byli u těch satanistů, tak vyřezaný pentagram na těle. Tohle jsou ale všechno milné představy, které vyvolávají odpor a pokud toto opravdu někdo dělá, tak již není psychicky zdráv a měl by se zamyslet, proč to vlastně dělá. A to je dobrá otázka…

 

Proč a na co se využívá bolest?

Představte si, že se dostáváte do transu. Děláte nějaký silnější a významnější rituál, za kterého třeba odříkáváte zaklínadlo či chant, cokoliv… a dostáváte se tak do stavu nad své bytí. Nebo používáte nástroje… bubnujete apod. Stačí i poslouchání hudby a naladění se na ní. Necháváte své tělo dělat si, co chce v rytmu té hudby či písně, kterou zpíváte. Jste buďto v rituálním oblečení nebo zcela nazí. Nahota umocňuje onen prožitek. Každý si děláme rituály trochu jinak, pokud nejedete v nějaké tradici. Každopádně… Každý rituál by měl mít ono vyvrcholení. Kolem Beltainu jsem psala články ohledně sexuální magie a pokud využíváte rituální nahoty, nabízí se zde a použití sexuální magie a vzniklou energii tak nasměrovat do onoho vámi zvoleného záměru rituálu. Další možnost je rituální bolest. Vaše tělo je v transu a vy se potřebujete dostat do extáze, abys došlo k tomu vrcholu rituálu. Je jen na vás, co uděláte. Někomu stačí (malé a bezpečné!) říznutí a využití tak i třeba magie krve. Někdo preferuje svazování čili zamezení pohybu. Někdo zase rád rány bičem nebo čímkoliv jiným. Bolest je velmi různorodá a rozmanitá. Dají se využít i svíce a pokapat si tělo voskem. Zde se pak i nabízí spojitost s BDSM čili využití bolesti a k sexuálnímu vzrušení a měli byste tak sexuální magii i rituální bolest.

V textu je zjevný důvod té bolesti. Potřebujeme se dostat do extáze, nějak se dostat do onoho naladění, vyslat energii apod. Záleží na intenzitě té bolesti a vámi zvolené praxi, co se bude dít a jak toto využijete.

 

 

Lidské a zvířecí oběti

Může se také stát, že se nějaký fanatik i ve 21.století sebeobětuje. Konktrétně třeba Islám… kde to ale opravdu není v pořádku. Ačkoliv jsem Korán nečetla, tak jsem se bavila s jedním Arabem a tam se prý o ničem takovém nepíše. To je právě ten fanatismus. Popřípadě nějaký „satanista“ zabije nějaké zvíře. Josef Veselý napsal několik knih věnovaných magii a v jedné uvádí rituál s 50 kočkami, které házel do ohně. Jen za cílem toho, o čem jsme si psali výše. I smrtí se uvolňuje energie a dost specifická… Takže dává smysl, že dřívější pohané zabíjeli (drobná!) zvířata. Nebo je dávali jako obětiny bohům. Znám novodobé pohany, kteří čas od času drobnou zvěř rituálně zabijí, ale to jen čas od času, s úctou, apod.

 

Náboženství a kultury

I v historii můžeme najít mnoho zmínek bolesti na úkor víry. Třeba takové křesťanství… Ačkoliv se to nezdá, křesťanství podporuje tzv. sebemrskačství, přesně tedy bičování (= flagellare – z toho je odvozeno, pro toho, jenž se bičuje, tedy flagelant). Zmínky o těchto praktikách v rámci církve sahají až do 8. století. Dříve se to bralo jako ,,protest“. Chtěli si prosadit svou, a tak se bičovali. Dalším způsobem bolesti je očišťování. Jedinec se od hříchu očistil / očisťuje pomocí sebemrskačství.

Domorodé kmeny nelze vynechat. Mají třeba „mravenčí“ zkoušku dospělosti. Ve větším listu jsou mravenci a na každé ruce mají jeden ten list po určitou dobu. A takové kousnutí od jejich mravenců dost bolí… Ruce mají pak oteklé, zvrací a mají srdeční arytmii. Během několika měsíců to musí podstoupit 20x, a až poté se stanou pravým mužem. Známé jsou třeba rány holí a tvorba ,,krokodýlí kůže“. V agónii jsou schopni snést obrovskou bolest. V té chvíli jim to ani nepřijde… jsou schopni vydržet i to, co by nás „nezkušené“ dokázalo zabít.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS