Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Rozhovor se zaklatelem Lóže U Červeného Lva

Rozhodla jsem se pro vás udělat rozhovor o jedné z lóži z ČR a mohl by pro vás být obohacující. Tímto chci moc poděkovat fr. Nemtejovi, že si našel čas na zodpovězení otázek a hlavně jsem vděčná za otevřenost, co se týče informací.

 

Na úvod bych se chtěla zeptat, co si má člověk představit pod pojmem lóže?

Pojem lóže používaný v kontextu naší organizace vychází ze Svobodného zednářství, kde označuje skupinu svobodných zednářů, která se pravidelně schází k tzv. lóžovým pracem. Ovšem naše představa lóže se liší ve třech základních bodech. Za prvé nejsme zednáři, i když členem se samozřejmě svobodný zednář stát může, bude-li mít pro to ty správné vlohy. Jsme skupinou mužů i žen zabývající se Západní a Východní esoterickou tradicí. S tím souvisí i druhý bod, v němž se naše pojetí lóže liší od lóží zednářských a tím náplň lóžových prací. V našem případě se jedná o setkání členů za účelem debaty, referátů, přednášek a rituálů výhradně z oblasti světových esoterických tradic. Třetím bodem, kterým se lišíme od lóží zednářských je absence rituálního zasvěcovacího systému. Náš systém, který je také jako v případě „modrých“ zednářských lóží třístupňový, nemá žádnou ústřední legendu, kterou by kandidát na své cestě řádovou hierarchií procházel. Náplň našich stupňů je vyloženě pracovní. Člen naší lóže musí být, přijde-li na něj řada, schopen podílet se na tvorbě programu lóžových prací. Nejsme lóží „učební“, proto každý kandidát na členství by si měl dobře rozmyslet, jestli opravdu chce vynaložit nemalé úsilí a trávit čas přípravou programu lóžové práce.

 

Jak vznikl název U Červeného Lva a proč zrovna tento?

Červený lev je v alchymistickém žargonu jedno z označení pověstného Kamene mudrců. Bájného to transmutačního činidla, jenž mělo, podle legend, měnit obyčejné kovy na zlato. Doufáme, že přítomnost členů v lóži a jejich podílení se na jejím fungování přispěje po vzoru alchymistického Kamene mudrců k jejich rozvoji, ať už po stránce intelektuální či duchovní.

 

Kdo a kdy tuto lóži založil?

Lóži jsem založil v Olomouci společně se svojí kamarádkou já. Lóže byla otevřena 23.9.2018. Od jejího založení do současnosti (30.12.2019) proběhlo devět lóžových prací. Lóže má v současné době několik členů a každý měsíc se hlásí přibližně dva noví kandidáti.

 

Čím se lóže U Červeného Lva liší od ostatních?

K odpovědi je nutné uvědomit si, kdo jsou těmi ostatními, stanovit sledované oblasti, dále znát detailní stanovy těchto organizací a provést komparaci, což vzhledem k rozsahu tohoto rozhovoru není reálné. Navíc jsem zainteresovaný a můj náhled by mohl být zatížen subjektivním názorem či třeba i podvědomou snahou nás vykreslovat v lepším světle. Možná ale mohu říct, že takovým předobrazem pro naši lóži byla Lóže U Zeleného Slunce fungující v Jihlavě a v Praze.

 

Máte nějaké cíle, co byste chtěli dokázat nebo jakým směrem se nadále budete ubírat?

Našim hlavním cílem je sdružovat lidi se zájmem o esoterické tradice Východu či Západu a poskytovat platformu pro lóžové práce s tímto se pojí i další důležitý cíl, kterým je napomáhat členům nabývat, třídit a aplikovat esoterické vědomosti a dovednosti. Důležitým sekundárním cílem je pak snaha o garanci kvality, neb ne všechny výstřelky na poli esoteriky považujeme za hodnotné.

 

Dokázal bys dát nástin toho, jak vypadá váš typický rituál, pokud je to možné?

Společný rituál otevření lóže je velice jednoduchý, to je základní a jediná charakteristika, kterou jsem čtenářům schopen poskytnout. Co se týká soukromých rituálů, tak ty necháváme plně na vlastním uvážení našich členů.

 

Jak moc jste veřejnosti otevření – prezentujete se na sociálních sítích či pořádáte přednášky nebo jiné akce?

Jsme neveřejnou organizací, všechny naše aktivity probíhají „za zavřenými dveřmi“. Program jednotlivých lóžových prací je ale veřejný, aby případní zájemci o vstup byli seznámeni aspoň hrubém nárysu o tom, co se v lóži děje. Veřejné akce nepořádáme, nicméně pokud se některý z členů rozhodne mít např. přednášku, kterou si pro lóži připravil posléze i veřejně, určitě mu bránit nebudeme, spíš naopak. Co se týče sociálních sítí, máme profil na Facebooku a Instagramu, kde nás najdete pod jménem Lóže U Červeného Lva. Na facebookových stránkách také najdete seznam našich lóžových prací s programem.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí, a co má zájemce udělat jako první, pokud se rozhodne o členství?

Úplně první podmínkou pro přijetí je dovršení osmnáctého roku života. Dalšími důležitými podmínkami jsou chuť opravdu něco dělat a nebýt jen mrtvou duší a mít rozmyšleno, v čem tedy mohu přispět, o co se podělit, atd. Součástí přijímacího procesu je také vyplnění všech částí žádosti o členství, absolvování několika pohovorů s k tomu určenými členy lóže a zvolení si lóžového jména. Další velice důležitou podmínkou je zachování mlčenlivosti ve věcech týkajících se lóže. Více pak najdete na našich facebookových stránkách v připnutém příspěvku s titulkem Stanovy lóže u Červeného Lva. Kde také naleznete povinnosti a práva člena lóže.

 

Co se ale stane, pokud by chtěl člověk odejít? Kdyby zjistil, že ho lóže nenaplňuje a rozhodl by se ji opustit? (je mi jasné, že nějakou dobu trvá, než se stane plnohodnotným členem, ale dejme tomu, že by lóži chtěl opustit někdo, kdo je v ní déle).

Zkušební doba je minimálně půl roku, aby měl kandidát dostatečnou dobu na to si rozmyslet, zdali chce být součástí lóže, či nikoli, a naopak lóže tento čas využije k tomu, aby zjistila, zda má kandidát lóži co nabídnout, či nikoli. Nicméně, kdyby se někdo rozhodl opustit lóži, bránit mu nebudeme, ani mu nebudeme jinak znepříjemňovat život, jen jej poprosíme, aby zachoval mlčenlivost ve věcech týkajících se lóže.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS