Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Rozhovor se Zuzanou Antares: Theléma, magie a Malá škola čaroděnictví

Zuzka má vlastní školu věšteckých umění, věnuje se thelémě a je autorkou mnoha k seriózních knih a udělaly jsme spolu rozhovor, ve kterém si každý najde to své důležité pro jeho cestu.

 

Zuzana Antares studuje skryté skutečnosti světa, magické schopnosti člověka a zákonitosti běhu věcí i našeho osudu od roku 1982. V posledních třiadvaceti letech se profesionálně zabývá poradenstvím, které bylo předtím jejím koníčkem. Zde využívá netradičních technik, kombinujících metody předvídání, tradici západního hermetismu, psychoanalýzu a moderní formy práce s osobností. Založila a vede Školu věšteckých umění a esoteriky v Brně a Českou tarotovou školu. Je hlavou magického řádu Malé opatství Thelémské. (z webu nun.magick.cz)

 

1) Přemýšlela jsem, jak tě jednoduše představit, ale nenašla jsem vhodný pojem, který by vyjadřoval to, jakou jdeš cestou. Ne každý se musíme někam škatulkovat, ale kdyby ses o to měla pokusit, byla bys čarodějkou, magičkou/mágyní, pohankou,… jaký výraz bys použila (zda to vůbec jde), a proč?

Nejvíc mně vyhovuje poznačení thelémský mág, i když – jak nad tím přemýšlím – každá ortodoxnější theléma by se mnou měla potíž… Stojím tedy na pomezí. Intuitivně využívám čarodějnické techniky (jako sugesci, věštectví, chladné čtení, lunární fáze, signatury, další vlivy z přírody atd. – prostě hlavologii bábi Zlopočasné), ty aplikuji na pravidly sevřenou thelému, a protože ctím víc principů či božstev, jsem i pohan.

 

2) Přiblížila bys thelému blíže?

Je to duchovní filosofie, která vychází jak z magie, tak z mystických učení. Tento směr poznání přinesl a dle svých možností i rozvinul na počátku 20. století Aleister Crowley. Učení zcela převrací zažité vnímání světa a společnosti. Podle něj nastává ve vývoji člověka zlom, jehož důsledkem bude zcela jiné uspořádání světa, než jaké známe doposud. Existence lidstva se přehoupne do organizovanější formy, v níž nebude nejvyšší duchovní jednotlivinou člověk, ale celek lidstva, tvořící vědomý organismus. Bytí každého jedince bude podřízeno této vyšší jednotce, každý se stává podmnožinou jednoho organismu lidstva. Aby se jedinec stal vědomým si tohoto celku, je jeho úkolem nalezení Pravé vůle, tzn. přijetí osobního údělu v tomto celku. Proto se ustavuje nový řád společnosti – což je v současnosti vidět například právě na zrovnoprávnění žen, ba i feminizaci, na rozplynutí dosavadních hodnot a celkově na určitém zmatku ve společnosti, která se tak stává rozdrobená a nerozumí sama sobě.

Ortodoxní theléma, jak ji na základě určitých životních prožitků definoval Crowley, je takovým mixem nových a starých hodnot. Sám Crowley ale nikdy neříkal, že učení tak, jak je přijal od duchovních entit, je hotové a jeho ustanovení jsou definitivní. Skutečné hodnoty je třeba dle Crowleyho náznaků, případně dle poselství tzv. Svatých knih thelemických teprve nalézt.

 

3) Označuješ se i za pohana, a to mě vzhledem k aktuálnímu sčítání lidu vybízí k zajímavé otázce. Zaškrtneš – jako thelémský mág – že vyznáváš pohanství? A proč vlastně thelémský mág? Proč ne magička/mágině?

Uvažuji o tom, že se zařadím do kategorie „ostatní“ tím, že napíšu – jako každý rok – thelému. Kamarádi mne lákají, abych dala pohanství. Zatím nejsem rozhodnutá.

Poženštěný tvar magička/mágyně mi připadá legrační. V angličtině je muž i žena the mage nebo the magus nebo the magician, žádné ženské tvary nejsou. Tento úzus se mnou souzní víc.

 

4) Koukala jsem na tvůj internetový obchod Spiral Energy, kde prodáváš jak knihy, tak různá magická vybavení. Všimla jsem si, že v zásobě chybí škapulíře a další věci, které nejsou dostupné. Je to kvůli momentální koronavirové situaci nebo jde o jiné důvody? Dokážeš říct, kdy budou produkty k dispozici?

V obchodě jsem se po celou dobu jeho trvání (asi od 1998?) snažila mít jiný sortiment, než se nabízí jinde. Na mnohé zboží jsme mívali dřív soukromé výrobce, kteří dodávali jenom nám, maximálně ještě Dobře Bednářové. Měli jsme domluveného výrobce křišťálových koulí, siderických kyvadel či předmětů pro feng shui a dováželi karty z USA jako (skoro) jediní. Po uvolnění cen knih (dobrý synchron – dnes jsem o tom psala na fb) jsme nemohli dávat takové slevy jako velké obchody a zákazníci šli za cenou. Dovoz a výroba exkluzivního zboží se přestaly vyplácet. Nechci dávat do svého obchodu to, co importují i jiné čarodějnické obchody – k čemu by to bylo dobré?

Ale děkuji za postřeh, něco s těmi kategoriemi udělám.

 

5) Na webu máš pár starších anket. Zaujala mě zejména ta, zda lidé považují web Magick.cz za komerční či nikoliv. Z ankety je zřejmé, že komerční opravdu není. Jak to vnímáš ty ohledně komerce a toho, co děláš? Další otázka je, jaký máš názor na komerci v magii/čarodějnictví a na tzv. marketingové čarodějky?

Magick.cz skutečně moc komerční není. Některé části webu se nezměnily od roku 1999, kdy jsme jej spustili, a pokud to technika dovolí, zůstane to tak i nadále. Obecně se snažím nejít s dobou. Moderní vlivy vnímám jako útok démonických sil, které si podrobují lidské vědomí. A nejít s dobou se s komercí dost vylučuje.

To, co dělám, je komerční do té míry, že je to je práce a musí mne uživit. Věštírna, škola, psaní a vydávání knih jsou moje práce. Tuto práci jsem si vybrala, protože mne neodvádí daleko od toho, čím se opravdu a naplno zabývám – a to je theléma.

Každý čaroděj nebo čarodějka jsou autoritami pro své okolí, zejména pro klienty. Vnímání čarodějů a mágů či víra v kouzla jsou tu přece po tisíce let. Pár let vědeckého osvícenství na tom nic nezmění. Je dobré mít souběžně na paměti, že každá autorita vychovává. Svými vlastními postoji ukazuje čaroděj/ka druhým, jací mají nebo mohou být, a často je pro druhé jakýmsi pevným bodem ve vesmíru. Živit se prací čarodějky nebo čaroděje může kdokoliv a je jedno, jestli na to jde tak nebo tak – podstatné je, aby takový člověk neškodil: Aby svým klientům neradil zle, aby pro ně zůstával tím, komu mohou věřit. Mezi základní vlastnosti čarodějů by měla patřit vnímavost, citlivost, pochopení a sebereflexe.

Zuzana Antares

6) Veřejně působíš už delší dobu. Stihlo se udělat spoustu přednášek, různých akcí, srazů a mnoho dalších věcí. Všimla sis nějakých častých a opakujících se chyb u lidí, kteří jsou na svých začátcích? A jaké knihy bys pro začátečníky doporučila?

Kdybych měla odpověď co nejvíc zobecnit, je nejčastější chybou netrpělivost. Totiž takhle: Každá magie se skládá z dvou částí, totiž z teorie a praxe. Je potřeba obojího. Teorii získává člověk studiem, praxi zkušeností. Všichni chtějí čarovat a dělat rituály – ale nečtou! Nevědí nic o tom, proč je rituál v kruhu nebo proč se užívá takové či onaké znamení. Prostě to od někoho obkoukali. Ale to je hrozná chyba! Protože buď bude takový žák vykonávat magii špatně nebo ji za chvilku hodí do kouta, protože jej to vlastně nebaví a nenaplní. Materiálem, z něhož bude mysl tkát vlastní myšlenky, jsou knihy. Podle toho, co kdo čte, pak mysl tvoří. Když se přestane vzdělávat, praxe se zautomatizuje a stagnuje. Co číst… To je těžké poradit, když to má být obecné doporučení. Určitě nezaškodí klasika, jako je Dogma a rituál vysoké magie od Eliphase Léviho, i když se tomu člověk pak nebude věnovat. Nebo romantický deGuaita – Chrám Satanův a Klíč k černé magii (ne, není to o satanismu). Není špatné načíst něco o mytologiích: Mircea Eliade je zoufale nudný, ale nedocenitelný. Knížek o magii vychází hodně a nebude od věci, když se jimi zájemce probere a naučí se tak rozlišovat, co jej zajímá a co nikoliv. Tím najde svůj styl.

 

7) Často se mě lidé ptají, jakou knihu doporučuji mladším lidem na začátek v čarodějnictví. Odkazuji na tvou Malou školu čarodějnictví, a to z mnoha důvodů – je levná a tenká, ale zároveň obsahuje spoustu kvalitních, užitečných a praktických informací. Bohužel se poslední dobou často setkávám s jejím nepochopením, konkrétně jde o předmluvu a 1. kapitolu. Mladší začátečníci mají pocit, že odsuzuješ a urážíš muže, někteří poté odsoudí hned celou knihu a tvé další, což mi přijde smutné. Malou školu čarodějnictví jsi vydala v roce 2002. Měla jsi i dříve tuto zpětnou vazbu? Pokud ne, v čem myslíš, že je rozdíl? Proč se to objevilo? Mohla bys v krátkosti vysvětlit to, jak jsou myšlené rozdíly mezi muži a ženami?

Jej – to slyším poprvé! Tedy: ne, tuto zpětnou vazbu jsem zatím neměla. Je pravda, že knihu jsem tehdy psala pro mladší děvčata a pravda je i to, že obvykle trochu – ale jenom maličko –   straním ženám. Mnohé uzavřenější školy magie se ženami vůbec nepočítaly, ale my holky přece nejsme tak špatné… 😉 Třeba do tradičních zednářských lóží je ženám dodnes zcela zakázán přístup a jedna novodobá učená kniha mi prozradila, že ženy nemají duši.

Mezi mužem a ženou je skutečně rozdíl, který dělá muže mužem a ženu ženou. Tak jako si žena neholí tvář a muž nepotřebuje menstruační kalíšek, tak se promítá energetická odlišnost pohlaví i v povaze obou. Muž je jako slunce, září z jednoho bodu okolo sebe. Je jeden. Je zaměřený na cíl, což je symbolizováno podobou falu, jeho pronikavostí a špičatostí. Žena je jako moře, nekonečná a hluboká, převalující se a nesměřující nikam. Nebo jako hvězdné nebe, s mnoha podobami, zářící z obvodu do středu – k muži. To je symbolizováno jóni, která je hluboká, obklopující a temná.

Procházím řádky Malé školy a marně přemýšlím, proč mohou na muže působit urážlivě. Je to konstatováním rozdílu pohlaví? Konstatováním toho, že muž si problém uvědomí hůř než žena? Muž je jeden a tolik se neporovnává s druhými, žena je mnohá – srovnává se, hledá, kde je problém – a zareaguje buď vstřícně nebo vypočítavě. Proto máme víc mentálních anorektiček než mentálních anorektiků.

 

8) Volně navážu další otázkou podobného charakteru. Všeobecně je známé, že se magii věnuje více mužů a čarodějnictví více žen. Přesto to není striktně dané a už jen ty jsi důkazem, že se magii můžou věnovat i ženy. Otázka tedy zní, jaké vnímáš rozdíly mezi západní magií a čarodějnictvím? A může se magii a čarodějnictví věnovat jakýkoliv člověk?

Před chvílí jsme si řekli, že mužská mysl zastupuje to, co je nasměrované a co je bodové, kdežto ženská zastupuje rozprostraněnost. A teď pozor: Každý člověk byl stvořen v celistvosti, ale projevením pohlaví se jeden protiklad zvýraznil. Takže muž v sobě obsahuje nevědomou ženskou stránku a ženská mysl obsahuje potlačeného muže. K vyrovnání obou částí vedou mnohé duchovní školy, ale i hlubinná psychoterapie. Bude-li muž pěstovat ženský přístup k realitě, podporuje tím nevědomý prvek a spěje k celistvosti a harmonii. Podobně tak žena, bude-li se snažit vyniknout v mužské přímočarosti, může dosáhnout harmonie. Pochopitelně trošku zjednodušuji, ale v zásadě je to tak.

Zuzana Antares

9) Dovedlo k zamyšlení, jakou energetickou odlišnost mají „jiná“ pohlaví. Nejsem fanda toho množství nového pohlaví, ale v dnešní době se to řeší (upozorňuji, že tyto lidi toleruji). Jak to pak mají vnímat ti, kteří se neidentifikují ani jako muži, ani jako ženy? Myslím si, že tohle je ten důvod mladších čtenářů, co se týče nepochopení tvé knihy Malá škola čarodějnictví. Je vůbec v magii nějaká kniha, zabývající se třeba sexuální magie s těmi, kteří mají jiná pohlaví (u mužů – aktivních a žen – negativních je to jednoduché)?

Nikdy dříve mě tahle otázka nenapadla a nevim, jestli na ní jde vůbec nějak ve zkratce odpovědět. Kdyžtak odpovídat nemusíš.

Na otázku neumím odpovědět. Nikdy jsem se nesetkala s jiným pohlavím. Potkávám jen muže nebo ženy. Je-li kdo transsexuál (duše muže v ženském těle nebo naopak), je tím, kým se cítí být, bez ohledu na podobu těla. Magie se jinými pohlavími nezabývá, protože z hlediska magie, je tradiční, je to nesmysl: bůh nebo bohyně přece stvořili člověka jako muže a ženu. Možná by šlo otázku zpracovat z hlediska čarodějnictví. Já se tohoto úkolu jistě nechopím – jak jsem psala, nikdy jsem žádné další pohlaví nepotkala, jenom jsem o nich v posledních letech slyšela. Třeba někoho, kdo to o sobě prohlašuje, nakonec potkám a budu si moci potvrdit nebo případně vyvrátit domněnky, které jsem si vytvořila.

 

10) Zaznamenala jsi za dobu svého působení změnu pohledů ostatních, vnímání světa, způsob začínání nebo jiné zásadní rozdíly, ať už generační nebo celkové?

Hned mne napadl takový příběh: Když jsem v druhé půlce devadesátek o sobě v jakémsi rozhovoru řekla, že jsem čarodějnice, cenzura v redakci mi toto slovo vynechala. Tehdy mělo velice negativní konotace. V době, kdy jsem začínala (1992), jsme kartářky v Brně byly tři a někteří lidé, když za mnou přišli, před sebou drželi zkřížené prsty (pozn. středověké znamení proti uhranutí).

Bylo velice málo informací, málo literatury, nikdo neuměl jazyky, nebyl internet. O jakékoli duchovno se sice mohl zajímat každý, ale musel tomu věnovat patřičnou vůli, úsilí, kolikrát i dost peněz, třeba na okopírování knih. Právě proto ale byli lidi nadšení – teď už tolik nadšení nepozoruji, lidé jsou zahlcení a neumí informace třídit, pak jsou zbytečně kritičtí, aniž by třeba zkusili, zda to či ono funguje, na vlastní kůži. Ale ať vyzdvihnu i nějaké pozitivum: Velice vzrostla tolerance vůči jinakosti, vůči duchovním zájmům a atypickému konání.

 

11) Teď trochu z jiného soudku. Nenašla jsem žádnou literaturu delšího charakteru, která by se věnovala problematice věnovaní se magii/čarodějnictví pod vlivem AD. Tvůj manžel je psychoterapeut a ty máš znalosti z oblasti psychologie. Jaký je tvůj/váš pohled na AD v magické/čarodějnické praxi? Co je vhodné pro tohoto člověka, jakým směrem by se měl ubírat?

Marně vzpomínám, jestli znám někoho, kdo bere antidepresiva a věnuje se něčemu duchovnímu. Mám v tomto malý výběr, protože si vlastně nevzpomenu skoro na nikoho, kdo by takové léky bral – konkrétně mne napadli dva lidé, ale ani jeden z nich se nezaobírá čímkoliv magickým. Nemohu proto v této otázce odpovědět.

 

12) Je AD nutně jen překážka nebo by se to dalo brát v určitých věcech jako výhoda? Emoce jsou utlumené, prožívání je jiné,… napadá tě, zda se to dokáže v něčem využít?

Emoce souvisejí s nižší duší nefeš (což je kabalistický termín), a proto jsou určitým základem duše člověka. Emoce jsou nositeli energie a jsou tím, co se v magii zpracovává a s čím se v čarodějnictví pracuje. Kouzlo v čarodějnictví musím nabít emocí, protože jinak nefunguje. Naopak v magii jsou emoce stavebními kameny k dosažení středu, tedy k rozhovoru se Svatým andělem strážcem, jak říkáme v thelémě. Nevím sice, jak tato kategorie léčiv v mysli pracuje, ale za výhodu bych jejich užívání z uvedených důvodů nepokládala.

 

13) Na závěr by mě zajímalo, jak vypadá takový lockdownový život thelémického mága? Máš denní rutinu nebo se snažíš spíš odpočívat? Změnila se tvá práce za dobu Covid-19 (neptají se lidé při věštění třeba více na věci související s tímto tématem)? Zaregistrovala jsi větší přírůst studentů do tvé školy nebo se naopak od začátku koronaviru snižuje?

Mám denní rutinu, ale nikam se neženu. Mám rozvrhnutou práci (co budu psát, co chci číst a taky administrativní úkony, jako odpovědět žákům, poslat další lekce, vyřídit objednávky z obchodu a smluvit si věštírnu). Kromě této pravidelné práce mám volno na courání s pejsky po venku, na koukání na telišu, malování a cokoliv mně napadne.

Myslela jsem, že o studium bude větší zájem, když má tolik lidí volno – ale není. Počet studentů se drží průměru. Na vývoj nákazy se ptají spíš mí známí, mezi klienty věštírny se občas objevuje starost o zdraví babiček a dědů. Jinak jsou otázky podobné jako dřív.

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS