Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Satanismus a jeho druhy

Jedno z témat, které vzbuzuje odpor a předsudky. Ale jak to tedy je? Opravdu satanisté znásilňují mladé panny při divokých orgiích a sesílají kletby, kam se podívají?

 

Satanismus obecně

Jedná se o filozoficko-náboženský směr, který reprezentuje naší temnější stránku. Je tam velmi vidět egocentrismus čili sebestřednost. V různých druzích satanismu se to liší, ale přesto je zdravý egocentrismus patrný. To ale neznamená, že jsou satanistovi všichni lhostejní. Rád někomu pomůže, ale není to ta hodná dušička, která každému zvlášť bude kdeco vypisovat a vysvětlovat to polopatě. Nelze házet všechny satanisty do jednoho pytle. Je několik druhů satanismu, a tím se odlišuje i pohled na Satana či Boha. Samostatná skupina je ohledně fanatismu… jen fanatici zabíjejí zvířata, žádají si lidské oběti a mají divoké orgie. Sexuální magie k tomu jistým způsobem patří, ale zase se nic nemá přehánět a opravdu neznásilňují mladé panny.

 

Podoba Satana

„Pravým jménem Satana je pozpátku napsané jméno Jahve, je to popření božství, stín světla, tedy temný aspekt boží. Satan je zosobněním astrálního světla na naší oběžnici a stojí jako zářící Jitřenka (Lucifer) na východním nebí a jako Večernice (Ahriman) při soumraku dne. Je od počátku časů až do dnešního dne pravým pánem Země, a pozemské bytí bude řídit ještě po tisíciletí, dokud budou působit na člověka síly Venuše a Luny, neboť podle kosmického zákona je Země ohniskem a současně bojištěm obou sil, na kterém se odehrává rozhodnutí a vyrovnání. Emanační síly Venuše jsou na zemi v rozporu se silami martickými. Jelikož většina lidí pociťuje síly Venuše pouze v nižší oktávě, převažují démonická působení nižšího záření martického.“ (F. Kabelák, Magia Nigrae)

Často se setkávám s tím, že lidé si pletou dvě postavy/ entity (či jí považují za jednu a tu samou) – Lucifera a Satana, za což může chybný výklad katolické církve. Lucifer (Jitřenka, Světlonoš). Satan je ale mnohem více než Lucifer (a tím Lucifera nijak neurážím, neboť oba mají odlišné aspekty). Satan je každopádně komplikovaný v tom, že jej každý může brát trochu jinak, a někteří se nebrání podobě Bafometa (což mě osobně přijde zcestné, jelikož Bafomet je sice temnější, ale za Satana ho nepovažuji – článek o něm se pečlivě připravuje).

 

Podoby Satana (některé si jsou podobné, ale pro větší přehled jsem je rozepsala) :

  • Přírodní síla
  • Bafomet (Mendéský kozel)
  • Satan v nás samých
  • Specifická nepojmenovatelná energie
  • Symbol vzepření se zavedeným konvencím – nemá určitou podobu

Satanská bible

Je sepsaná do čtyř částí, které jsou pojmenované podle živlů: Kniha Satanova – oheň, Luciferova – vzduch, Belialova – zemi a Leviathanova – vodu. Narozdíl od křesťanské Bible není žádnou povinností satanisty, aby knihu vlastnil. LaVey čerpal hojně například z díla od A. Desmonda Might is Right (1896) a dalších děl od jiných autorů.

Mnoho lidí si přečte tuto knihu a hned mají pocit, že ví o satanismu úplně vše. Opak je pravdou… neví vůbec nic. Neříkám, že je ta kniha vyloženě špatná, ale člověk by k ní měl přistupovat s rezervou. Není to tak úplně věrohodný zdroj informací. Ale mladí si jí přečtou a už hlásají kde co… Jenže ti ani z daleka netuší, co to ten satanismus je. Napsal ji Anton LaVey, který má svou formu satanismu, a o tom ještě bude řeč. Satanská Bible je zaměřená jen na určitý směr satanismu a nelze jí tak brát jako něco, co je dokonalé dílo, kterým se každý satanista musí řídit. Je tedy chyba, pokud si lidé myslí, že po přečtení této knihy ví vše… ne, jsou teprve na začátku, udělali jen malý krůček k pochopení satanismu jako takového.

 

LaVeyův satanismus – filozofie (ateismus)

LaVeyův satanismus je ohledně návratu k původní přirozenosti člověka, zejména v oblasti sexu. Zdůrazňuje nenahraditelnost vlastního poznání, které by vždy mělo být doprovázeno pochybnostmi.

Satana LaVeysté berou jako metaforu a jedná se tedy o životní filozofii, ne o náboženství jako takové. A právě tenhle druh satanismu je nejrozšířenější.

 

Teistický satanismus

Tito satanisté věří v existenci samotného Satana jako bytosti. Vnímají jej jako symbol sexuality, svobody, síly apod.

 

Luciferiánství (,,levá strana satanismu“)

Pokud mají lidé před něčím předsudky podobné satanismu, tak je to právě Luciferiánství. Často si myslí, že uctíváme Lucifera, kterého si pletou se Satanem, což není tak úplně pravda. Základem Luciferiánství je rozvíjení sebe sama, učení se moudrosti, souznění s přírodou a Lucifera vnímáme spíše jako symbol někoho, kdo se vzepřel pro to, aby mohl dosáhnout moudrosti. Máme různé typy Luciferiánství, a o tom píšu více tady.

Proč levá strana satanismu? I Luciferiánství má, co dočinění s egem, ale ne tak velké. Sebestřednost (čili egocentrismus) není naším cílem, ale je pravdou, že na sebe klademe velkou váhu – to ale neznamená, že neděláme nic pro druhé, právě naopak, ale víme, kde jsou hranice. Samozřejmě každý může někdy sklouznout blíže k egocentrismu, avšak je důležité si tu chybu přiznat. Snažíme se o zdokonalování sebe sama.

Se satanismem máme společné i to, že se oba tyto směry řadí mezi stezky levé ruky. Tam se klade důraz na individualitu, což není nic špatného. Stezky levé ruky jsou obsáhlé téma a chystá se o tom samostatný článek. Ale uvedu na pravou míru, že různé pojetí stezky levé ruky se liší. Zde je ale míněná stylem, který popsal Flowers ve své knize Lords of The Left Hand Path.

 

Satanova komunita

Rozmohla se nám tady tzv. Satanova (bývalá Kristova) komunita. Ti mají za cíl legalizaci marihuany (a jiných mnohem silnějších drog), podporují LGBT, také podporují eutanazii pro všechny, legalizaci prostituce…

„Satan je pro satanisty pouhým symbolem a metaforou. Představuje svobodu, odpor vůči duchovnímu i fyzickému otroctví a zpochybňování autorit.“ – Jakub Jáhl

Zakládajícím členem je Jakub Jáhl, o kterém si během chvilky dokáže každý na internetu najít velmi zajímavé články o jeho osobnosti (a pak lze jednoduše pochopit, proč to všechno…).

Tato komunita údajně slaví sabaty, ale realita je taková, že spíše kouknou na film, holdují alkoholu či drogám, po rituálu ani památky. Ptala jsem se jejich člena na to, proč se jmenují Satanova komunita a používají satanské symboly, když v Satana nevěří. Na to mi nebyl schopný odpovědět. Rozhovor s tímto člověkem mi poskytl přímou realitu toho, co to ta komunita vlastně je. Satana využívají jen jako propagaci, což je velmi chytrý krok. Uznejme… komunita, která si říká Kristova, a pak Satanova zkrátka nezůstane bez povšimnutí, a o tom to celé je.

Mám s nimi negativní zkušenosti, jelikož mě vyhodili z jejich FB skupiny (prý každý může projevit svůj názor, ale jakmile jsme ho projevili, tak mnoho z nás letělo). Do teď mi chodí pozvánky ohledně pridů či ohledně zlegalizování marihuany a posledně to byla pozvánka, abych dala like jejich FB stránce ohledně jejich nápoje – Satan cideru.

O jejich zasvěcení města Brno Satanovi ani nemluvě… bylo to k smíchu, polonazí, bez nějakého rituálu.

 

Pozérský satanismus

Bohužel je to tak, pozéři jsou i zde… Jedná se často o náctileté, kteří buďto chtějí zapadnout, odlišit se nebo si myslí, jak je to skvělé, být satanistou. Tito často poslouchají black metal (dnes v horším případě Billie Eilish), jsou obklopení obracenými pentagramy a chodí ideálně v černé. Nechybí jim ani číslo šelmy (666), obrácený kříž, a ještě vtipnější je unikursální hexagram (tedy hexagram nakreslený jedním tahem) a myslí si, jak je to strašně temný symbol – ale neví o tom absolutně nic. Ale… přečetl Satanskou bibli, poslouchá tvrdou hudbu a má na sobě symboly! Vícekrát se mi stalo, že se někdo označoval za satanistu, ale bohužel jsem toho věděla mnohem více než on.

Satanistu totiž jen tak nepoznáte. Jsou to běžní lidé, mají normální práci, nemusí (ale můžou) chodit v černém. Ale satanismus je přeci cool nebo in, k tomu nezapomeňte oblečení ve stylu nu goth, ideálně značka Killstar a černě namalované oči. Berte to prosím vše s rezervou, nemám nic proti nu goth nebo té značce, ale je to takový… stereotyp, jak poznat pozéry.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS