Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Sexuální magie

Představíme si základy sexuální magie, která se dá použít na mnoho způsobů.

 

Co je sexuální magie?

Jde o typ magie, kdy se využívá vyvrcholení (ať už jedince, dvou či více lidí) vzájemně k nasměrování vzniklé energie ke zvolenému záměru. Jednoduše řečeno… usměrníte sexem vzniklé emoce za určitým, konkrétním cílem a cíl udržet během styku vizualizovaný.

Sexuální magie je speciální magická technika, kterou lze použít jak pro účely mentální, tak i rituální magie. V druhém případě je sexuální magie součástí většího rituálu a provádí se ve vysvěceném kruhu, ale ten se doporučuje i při mentálních praktikách, neboť sexuálně-magické rituály přitahují mnoho astrálních larev. Jako všechna magie, tak i sexuální magie je prací s astrálním světem. Jejím charakteristickým rysem je poznatek, že síly (astrální) jsou v mužském a ženském těle opačně polarizované. S. de Guiata uvádí: „U muže je pohlavní ústrojí mužské, či kladné, a mozek ženský či záporný, a opačně, u ženy je pohlaví ženské či záporné a mozek mužský či kladný a konečně u muže i u ženy je sluneční pleteň (srdce)středem rovnováhy celého organismu.“

Autorka Zuzana Anteres ve své knize Základy magie píše pár věcí, které mi přijdou více, než důležité, a tak vám je sem dám: ,,Vše co bylo, je a bude stvořeno, tu bylo, je či bude díky spojení těchto dvou sil. Nebo možná díky dvěma projevům této jedné síly. Vše, co bylo, je a bude stvořeno, je proto ze základu sexuálního charakteru, neboť vše obsahuje dvě protikladné síly, které se eroticky přitahují natolik… až bez sebe nemohou být. Rozdělí-li se, stvořené zanikne. Vše se vrátí do původní potence Nebytí. (…) A muž hledá ženu a žena zase muže. Neboť jen tím, že dostihne jeden pól svůj protějšek, cítí se celistvým. To, co je samo, jako by nebylo. (…) Všechno zamilovávání, namlouvání se, manželství a rozvody, láska a obviňování, touha po partnerovi či jeho odmítání nebo trestání, to všechno vychází z toho, že člověk hledá sám sebe a neumí pochopit své hledání. Namísto toho, abych se nechal partnerem vést, klade mu stále něco za vinu nebo jej zbožňuje. Partner opačného pohlaví přitom může sloužit jako odraz té části (anebo jejího dílu) sebe samo, kterou jednotlivec hledá.“

 

Zásady

Je pár bodů, které se musí dodržovat, a ty jsou následující:

  • Nikdo vás k ničemu nesmí nutit, děláte to ze své vlastní vůle.
  • Pokud do toho jdete s partnerem a s více lidmi, ani jeden z vás nesmí žárlit, oba si musí být vědomi, co dělají.
  • Doporučuje se, abyste počkali minimálně do plnoletosti.
  • Vždy se dělá kruh, ale já jsem pro každý experiment a kruh dělám jen minimálně, ale přímo k tomuto mi přijde více než vhodný, ale v podstatě je to jen na vás.
  • Všechny pomůcky vždy po ukončení rituálu projdou čistěním i očistou, dbá se hlavně na hygienu!
  • Dbejte pokynů kněžky/kněze (či toho, kdo rituál vede).
  • V Kruhu (tedy mezi více lidmi) by neměla vznikat žárlivost, všichni jsou si rovni.
  • Každý se soustředí jak na dráždění (ať sebe či jiného), tak i na imaginaci (vizualizaci), bez které se rituál nepovede.
  • Při vyvrcholení se nesmíte poddat a je nutné mít stále před očima vizualizaci!
  • Všichni vyvrcholí společně.

Sexualita je největším tajemstvím a vysokým stupněm zasvěcení, je nejvyšší tvořivou schopností – a přitom je dána všem lidem.  – Zuzana Antares, Základy magie

Takhle technika je těžká v tom, že po celou dobu si musíte udržet vizualizaci. Nesmíte se poddat pokušení… Rituál začíná tím, že se v lese vytvoří kruh (resp. Kněz nebo Kněžka jej vytvoří), na jižní straně je brána, na severní straně je oltářní kámen a před ním může být ještě jeden, přesto ten víc na sever je důležitější. Je mnoho možností, jak rituál může vypadat. Záleží to taky na počtu zúčastněných. Ty neznámější jsou tyto: 1) pokud je dívka panna, soustředí se rituál přímo na ní, 2) dívka symbolizuje Bohyni, muž Boha – skvělá příležitost na Beltaine, 3) stejný počet obou pohlaví, 4) Bůh nebo Bohyně v hlavní roli – zpravidla na kamenném oltáři, atp. variant je mnoho a představivosti se meze nekladou, záleží jen na lidech, kteří do toho jdou.

Ze začátku může být těžké si takový rituál představit. Nemusí jít vždy jen o orgie… Jde to provézt třeba s partnerem/partnerkou nebo můžeme i sami. Ale čím více lidí, tím více orgasmů najednou, a tím se vytvoří větší množství a silnější energie.

Přijde mi zbytečné sem psát to, co se můžete dočíst v podobných článcích jako jsou Pohanství a sexualita a Čarodějnictví a sexualita.

Někde se zase naopak ale uvádí, že touha a chtíč jsou špatné a jediná pravá sexuální magie je tantra (bílá, černá a šedá), což by bylo na samotný článek. Názory z různých směrů si mohou odporovat, ale vždy, když vidím napsané něco ve smyslu ,,jediná pravá“ tak jsem z toho skeptická a neberu tento názor až tak vážně – závěr si udělejte sami, dle vašeho uvážení, jelikož každý na toto téma můžeme poohlížet jinak.

Lidé jsou zděšeni, když slyší o sexuální magii; avšak když se oddávají všem druhům sexuální perverznosti a všem druhům tělesných pudů, tehdy nejsou zděšeni.  – Samael Aun Weor, Dokonalé Manželství

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS