Posted on

Čeká nás téma, které nepatří mezi ty pozitivní, ale je hodně důležité. Práce na seberozvoji je nejtěžší, ale nejpřínosnější, co se týče věnování se magii. Jsou to základy, ale těžké a může se stát, že díky magii si projedete peklem – my si řekneme, jak se tomu vyvarovat nebo co při té práci dělat.

 

Znáš sebe sama?

Dokážeš popsat sebe sama se všemi kladnými i zápornými vlastnostmi? Většina lidí dokáže vyjmenovat spoustu svých nedokonalostí, ale pozitiva skoro žádné nevidí. Dovolte, abych vás ujistila, že je to přirozené. Naopak kdybyste vyjmenovali spíše jen pozitivní, tak pozor na egoismus, který není v magii přijatelný. Měli bychom mít jen zdravý egoismus… Je důležité, abychom znali své všechny kladné i záporné vlastnosti. Nic si nesmíme namlouvat ani přikrášlovat, jen čistá realita. Každý má v sobě i tu temnou stránku, takovou, o které víme jen mi sami. Pokud se vám tato stránka nelíbí, je na čase s tím něco dělat – seznámit se se svými stíny a nebát se jich.

 

Být sám sebou

Stalo se vám někdy, že jste se báli sebe sama? Mně teda ano, a to mnohokrát. Nemohla jsem se na sebe kouknout do zrcadla, oči byly úplně jiné, stejně tak obličej. Ale to je jen iluze. Já sama vím, čím u mě bylo. Různý bordel z astrálu (larvy, parazité a další všemožné méně škodlivé entity) je při větším množství dosti zničující. Proto by měla probíhat pravidelná očista. Také to mohou být vaše stíny, které v astrálu vytvořily větší larvu, a ta vás pomalu začala napadat. Možností je mnoho… Někdy vás entita může i ovládat. Proto byste si měli být jisti, kdo přesně jste. Jen takto potom poznáte změnu, že vás někdo napadl (ať už se jedná o entitu či o magický útok). V pubertě se měníme, a to nejen v ní. A tak pozorujte svůj vývoj. Udělejte si občas čas jen na sebe a napište, kdo jste. Takhle to pak můžete porovnávat a přicházet na to, co se u vás změnilo.

Lidé v našem okolí jsou o drazem nás samých.

Co jsou to stíny?

Stíny jsou všechno negativní, co se týče vás. U každého to může být něco jiného. Třeba agrese, manipulativnost, propadání depresím, závislost na omamných látkách, lhaní, … Mohou to být i banální věci, které vám ale komplikují život. Stíny jsou temná stránka nás samých. Je špatné jí potlačovat, takhle totiž nikam nedojdete. Ono to jde… poznala jsem člověka, který není nikdy naštvaný, až jsem tomu málem neuvěřila, ale opravdu. Potlačil to. Podle něj je to dobře, jenže můj názor se liší a je přirozené, že každému sedne něco jiného. Moderní pohané a čarodějky často pracují se svými stíny, a to právě teď, když je temná polovina roku. Soustřeďujeme se na své nitro a zamýšlíme se, co udělat lépe tak, abychom se sebou byli co nejvíce spokojeni.

Osobně mám spíše zkušenost se stínovými zvířaty tj. průvodci, kteří nám ukazují jejich temnější stránku. Je důležité zjistit, co přesně to je za zvíře, můžete s ním zkusit pracovat nebo to je třeba vaše druhá temná stránka. Ale nenechte se jí pohltit. Z vlastních zkušeností vím, že je to snadné… ale když si to uvědomíte, tak s tím můžete něco dělat.

 

Jak se stíny pracovat?

Úplně jednoduše, způsobů je hodně. Každému vyhovuje něco jiného a podle toho se musí zařídit. Třeba takový deník… nejdřív musíte přijít na to, s jakým stínem budete pracovat. Veďte si zápisy toho, kdo jste, jací jste. A pak sami uvidíte, s čím je potřeba něco dělat. Hlavně si je musíte plně přiznat, i kdyby to byl sebe víc ošklivější stín. A tady se nám prolíná i psychologie. Ona ta magie s psychologií hodně souvisí. Ne sice ve všech věcech, ale už jen seberozvoj, sebepoznání a další věci… Přijměte svůj stín a pracujte s ním. Třeba se vaše temnější stránka využít v jiných věcech. Nebo třeba meditace, očista,… Řešení vybírejte podle toho, o jaký stín se přesně jedná.

2 Replies to “Stínová práce”

 1. ….“Šarlatová žena“, „Velká Nevěstka“, „Matka všech ohavností “ – ze Zjevení sv. Jana.

  Její božskou formou je posvátná prostitutka a primárním symbolem kalich – (potažmo i Grál). Jejím chotěm je Chaos, Otec Života a mužská forma Tvořivého Principu – Therion.

  Název či oslovení má svůj původ v knize Zjevení sv. Jana, v níž je dáváno veliké nevěstce – Babylónu (Zj 17: 17-18). Spolu s šelmou ztělesňuje ty síly, jež vládnou hmotnému světu. Jméno Babylon pochází z hebrejského slova Babel, znamenajícího pomazaný, stejně jako sloveso mísit, smísit se, splést. Starobabylonsky ale znamená Babylón Bránu nebes, Báb-ilí.
  Projevená existence „Babylon“ je mnohočetná – je iluzorní Májou východního mysticismu. Jméno Babel se rovněž vztahuje k starověkému egyptskému slovu pro duši, Ba. Její svátostí je chléb – viditelné projevení se ducha a ochránce života, který mísí mnohost zrn v jediné substanci a takto reprezentuje multiplicitu.
  Chléb a koláčky (více AL III: 25 ) jsou tradiční svátostí této bohyně ve většině – ne-li ve všech – jejích aspektech. Kniha Zjevení nám podává alegorický popis její iniciační smrti, skrze niž je coby Beránkova nevěsta vedena a přeměněna v nebeský Jeruzalém (viz obnova Slova při jarní rovnodennosti Berana – Zj 21).
  Svatební hostina, jež následuje hodinu po zpečetění Nevěstčina osudu, je oslavou vítězství duše nad smrtí a světovou iluzí, oslavou jejího sjednocení s věčným.
  Aleister Crowley přehláskoval jméno Babylon jako Babalon, což má blíže k chaldejskému slovu pro bránu bohů. Babalon má numerickou hodnotu 156, což je i numerace Siónu, posvátné hory, již musí zasvěcenec zdolat, aby zvítězil nad slovem hříchu, jímž je omezení nebo zákaz.
  AL je jako vyšší Khu, jako tvořivý svět Beriah. Tím, že projevuje, projevuje nadto i život, jenž je tělem matrixu, v němž vstoupí do existence jako Bestie, jako vyšší Khabs, jako svět Acilut.
  „A skrze Šarlatovou ženu je mu dána všechna moc“ (AL I: 15). Tato moc patří Haditovi, hadovi nebo Proudu 93 oživujícího život Šarlatové ženy a vyzařujícího z Khabs obsaženého v jejím nitru.
  Nad Abyssem se Šarlatová žena významově kryje s tělem Nuitiným, nebeským společenstvím, inteligencí odkazující na kabalistické pojetí duše jakožto Nešamah.
  Ve svém podsvětním aspektu se ŠŽ projevuje jako velký drak, hmota a viditelný svět (Assiah), tedy coby základna Stromu života. Projevuje se tamtéž, kde člověk, démoni a qlifoty neboli skořápky. Nicméně z rannějších sumerských vyobrazení Šarlatové ženy je jasné, že podsvětí nebylo vnímáno jako místo zla ipso facto, jak tomu bylo v pozdnějších dobách, kdy se biblický výklad stal jediným prostředkem, jak se dobrat nějakého poznání.
  Na sestup ŠŽ do podsvětí se původně nenahlíželo jako na pád ze stavu milosti, ale naopak jako na hrdinský čin. Díky tomu je totiž schopná probudit sílu Bestie pro účely iniciace.
  Jakkoli je „hříšná“ povaha ŠŽ znepokojivá, je zajímavé poznamenat, že v hebrejštině slovo hřích vlastně znamená trn a jíl. Trny na listech – jako je akát nebo růže symbolizovaly rohy srpku Měsíce. A Měsíc sám, jako hlína modelovaná rukama božského hrnčíře, je symbolem těla a přirozené duše.
  AL připisuje ŠŽ i aspekt Luny (AL I:16); Luna je omezení a vnímavost, stejně jako rozdělení do částí cyklické fázové existence. Je lůnem i placentou vyživující magické embryo nebo-li Khabs.
  Analogie s teorií atomu: ŠŽ v podsvětí je jako neutron v atomovém jádru; nebeská ŠŽ jako elektronový mrak.
  Babalon bývá zpravidla zobrazována, jak vyzbrojena mečem jede na Bestii – s níž se A.C. osobně identifikoval. Jak on sám popisuje – „…Babalon sedí na Bestii obkročmo a krotí ji uzdou s opratěmi – symbolika vášně, která oba pojí – ty drží v levé ruce. V pravici nese vzhůru pozvednutý pohár, Svatý Grál, planoucí láskou a smrtí. V tomto poháru mají být smíšeny elementy svátosti tohoto Aeonu.“
  V obecnějším smyslu Babalon reprezentuje liberální ženu a plné vyjádření ženského sexuálního impulsu.
  Babalon je komplexní figurou, ale v Thelemické literatuře má zpravidla 3 základní aspekty: jako Brána do Města Pyramid, jako Šarlatová žena a jako Velká Matka.

  Brána do Města Pyramid – Pečeť Babalon

  V rámci magického systému Thelema – poté co adept dosáhl Poznání a Komunikace se svým Svatým Andělem Strážným – pak smí dosáhnout dalšího a posledního významného milníku – překročení Abyssu, té veliké duchovní divočiny nicoty a rozpuštění. Stráží ji Choronzon, jenž tam dlí, aby cestovatele lapil v jeho bezvýznamném světě iluze.
  Nicméně Babalon je přesně na druhé straně – a vábí. Jestliže se jí adept kompletně oddá – symbolem tohoto aktu je vylití adeptovy krve do jejího poháru – stává se jakoby prosáknut v ní, načež může být znovuzrozen jako Mistr Chrámu a svatých, kteří přebývají ve Městě Pyramid.
  Svým způsobem tak Babalon Abyss hlídá. Je v ní dokonalá čistota toho, co je nahoře, zatímco je poslána jako Spasitel těm, kteří jsou dole. Proto není žádné jiné cesty do vyššího světa, než skrze ni a Bestii, na níž jede.

  Viz. kniha Vize a Hlas (12. Aethyr):

  „Nechť se na pohár dívá ten, jehož krev se v nněm smísila, neboť toto víno poháru je krví svatých. Nejvyšší pocta Šarlatové ženě, Babalon, Matce ohavností, která jede na Bestii, neboť prolila jejich krev v každém koutě světa, a ejhle! Smísila ji v poháru svého smilství“.

  Babalon je považována za posvátnou nevěstku, protože neodmítne nikoho, ale požaduje vysokou cenu – samotnou krev toho, kdo ji „chce“ (adepta) a jeho vlastní Ego-identitu coby pozemského jedince.

  Tento aspekt Babalon je popisován dál ve 12. Aethyru:

  „Toto je Tajemství Babalon, Matky Opovržení, a toto je tajemství jejích cizoložství, jímž se oddávala vůči všemu živému, kteréž se tak stalo účastno tohoto tajemství. A tím, že ze sebe udělala služku každého, stala se proto paní všech. Její slavu však zatím nejsou schopni pochopit.
  Krásná jsi, ó Babalon, a žádoucí, kteráž jsi dala sebe (k dispozici) všemu, co živo, a svou slabostí jsi tak podrobila jejich sílu. Avšak toto sjednocení však (zatím) nepochopili. Proto jsi zvána Porozuměním, ó Babalon, Paní Noci!“

  Pojetí obsažené uvnitř tohoto aspektu Babalon ukrývá mystický ideál hledání jednoty skrze zničení pozemského ega: „Proto smísením tvé krve v poháru BABALON, stává se tvé srdce srdcem univerzálním.“. Ta krev, jež skanula do Grálu Babalon je pak použita, aby skrze Ní „zaplavila svět Životem a Krásou“ s cílem stvořit Mistry Chrámu, kteří budou propuštěni zpět do světa lidí – symbolizováno karmínovou růží se 49 lupínky.
  V sexuální magii je směs menstruační krve a semene – jež jsou produkovány při pohlavním aktu s Nevěstkou nebo Babalon – nazývána Elixir Rubeus (zkratky El. Rub. v Crowleyho magickém deníku) a odpovídá „výtoku Babalon, Šarlatové Ženy, jímž je menstruum měsíčního proudu“ u Kennetha Granta.

  Úřad Šarlatové Ženy

  „Toto je Babalon, pravá milenka Bestie; před Ní všechny jeho paní na nižších úrovních jsou jen avatary“.

  Ačkoli Crowley často psal o tom, že Babalon a Šarlatová Žena jsou jedno, je tu také mnoho příkladů, kdy je Šarlatová Žena nahlížena spíše jako zástupce nebo fyzický projev univerzálního ženského principu. V poznámce k Liber Reguli se Crowley zmiňuje o tom, že z Bohů tohoto Aeonu jen Šarlatová Žena a Bestie jsou pozemskými emisary těchto Bohů. (Crowley 1997, Liber V vel Reguli). Dále pak v Zákon je pro všechny píše: „Je nutné zde říci, že Bestie se jeví jako určitý jedinec; ač to zní jako vtip, je to muž Aleister Crowley. Ale Šarlatová Žena je úřad nahraditelný, podle toho, jak bude vyvstávat potřeba. K dnešnímu datu… zde již bylo několik držitelek tohoto titulu.“

  Velká Matka

  V průběhu Gnostické mše je Babalon zmíněna v Gnostickém Krédu:

  „A věřím v jednu Zemi, Matku nás všech, a v jedno Lůno, v němž všichni lidé jsou zplozeni, a v němž i spočinou, Tajemství všech Tajemství, v Jejím jméně BABALON.“

  Zde je Babalon identifikována s Binah na Stromu Života, sefirou, jež reprezentuje Velké Moře a také matku-všech-bohů Isis, Bhavani a Ma’at. A navíc tak reprezentuje i všechny fyzické matky.

  Sabazius a Helena (1998) napsali:

  „BABALON, jako Velká Matka, reprezentuje MATTER (materie – hmota), slovo, které je odvozeno z latinského slova pro matku. Je fyzickou matkou každého z nás, když nám opatřila hmotné tělo, jímž obléká našeho ducha. Je také archetypem Matky, Velké Jóni, Lůna všeho živého, v němž probíhá proudění Krve; Je Velkým Mořem, samotnou Božskou Krví, která halí svět a korzuje v našich žilách; a je Také Matkou Zemí, Lůnem všeho Života, který známe“.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..