Osvěta magie a čarodějnictví v moderní době

Runy

Tajemno přitahuje lidskou pozornost patrně odjakživa a runy představují tajemství, které vábí jak odborníky, tak laickou veřejnost. Samotné slovo runō, ve znacích staršího futharku, nese význam ,,tajemství, šepot nebo záhadu“ a v severské lidové tradici je mu připisován božský původ.

Runová abeceda je členěna do 3 skupin znaků nazývaných aetty, které vznikly vždy po 8 runách. První aetta je Freova, další Hagalova a třetí Tyrova. Název je odvozený po první runě v sloupci (aettě).

Futhark (nejstarší podoba run – 1. – 9. století) má 24 znaků + 1 prázdný, který symbolizuje osud.

Název ,,Futhark“ vznikl z prvních 6 run.

V severské lidové tradici se runám přičítá božský původ, totiž že je Odin, získal tak, že se oběsil na Yggdrasilu a obětoval se sám sobě. Tyto události společně s popisem toho, jak využívat runy k magii, najdeme v písni Hávámál, která je součástí Eddy.

Runy můžeme vyrýt do kamene, hlíny, dřeva, zkrátka do čehokoliv. Nejběžnější materiál je plochý kamínek. Na něj runy můžeme samozřejmě i nakreslit, což je nejjednodušší metoda. Pokud jsou zhotoveny ze dřeva, odřízne se ze zdravého stromu větvička. Ta se rozdělí na menší části a ty se vyhladí. Následně se označí jednotlivými znaky.

 

Využití run

  1. Divinace
  2. Sigil
  3. Symbol
  4. Talisman / Amulet
  5. Písmo

Divinace

V současnosti se můžete setkat s mnoha návody, jak runy vykládat. Jednoduchá metoda je náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Losuje se jedna runa pro rychlé zodpovězení otázky, tři pro lepší orientaci u složitějších problémů a devět (někdy postupně po trojicích) pro úplný výklad situace. Složitější metoda je ta, že se runy rozhodí a vyberou se 3 nebo 9 jednotlivých run, které zodpoví otázku.

 

Sigil

Skládáním run se dá vytvořit i sigil. Můžeme tak posílit nějakou vaší myšlenku.

 

Symbol

Ať už Váš vlastní, covenu, rodiny nebo čehokoliv jiného. Z run se dá velmi dobře udělat symbol (obdobně jako sigil). Z Vašeho magického jména můžete všechny runy poskládat dohromady, a vznikne vám symbol. Zde už hraje roli jen fantazie a různé nápady, jak je udělat či využít.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ MAGICKÝ PODCAST VOX GNOSIS